Ordförande Söderåkra Hembygdsgille:  Karl-Gustav Nilsson, Tel: 070-56 212 82, [email protected]

Vice ordförande: Eva Stenvide, tel: 070-696 77 19, mailto:[email protected]

Kassör och ansvarig för medlemsregister: Lillemor Arvidsson, 070-549 05 49