Om oss

Föreningen bildades 1986. 1991 erbjöd kyrkans fastighetsavdelning det f.d. fårhuset bredvid prästgården som bygdemuseum mot att föreningen stod för renovering. Röjningsarbetet startades i april 1992 av många engagerade och 18 juni 1995 skedde invigning. Den svarta jorden efter betande får utanför museet lockade till odling och denna del, kallad Täppan, utvecklades till att omfatta 100 perenner från socknen. Oskött mark nordost om prästgården förvandlades till gräsyta och kallas numera ”prästgårdsängen”. Där firas sedan tio år tillbaka midsommarafton med stor anslutning.

Föreningen bildades 1986. 1991 erbjöd kyrkans fastighetsavdelning det f.d. fårhuset bredvid prästgården som bygdemuseum mot att föreningen stod för renovering. Röjningsarbetet startades i april 1992 av många engagerade och 18 juni 1995 skedde invigning. Den svarta jorden efter betande får utanför museet lockade till odling och denna del, kallad Täppan, utvecklades till att omfatta 100 perenner från socknen. Oskött mark nordost om prästgården förvandlades till gräsyta och kallas numera ”prästgårdsängen”. Där firas sedan tio år tillbaka midsommarafton med stor anslutning.