Skånes Hembygdsförbund

Remisser

Skånes hembygdsförbund arbetar för att hembygdsrörelsen ska få ökat gehör för sina krav och önskemål både lokalt, inom länet och på riksplanet. Ett sätt är att arbeta med opinionsbildning för att i alla sammanhang lyfta den ideella sektorns betydelse. Därför svarar vi ofta på remisser av olika slag och gör officiella yttranden. Här kan man läsa våra senaste remissvar.

Yttrande på förslag till strategi för utveckling av Romeleås- och sjölandskapet:
Yttrande Romeleås- och sjölandskap 2018 (pdf)

Remissvar regional kulturplan 2016-2019 (pdf)

Förslag till landsbygdsprogram 2014-2020 för Kristianstad kommun:
Landsbygdsprogram_Kristianstad_2014-20 (pdf)

Yttrande på förslaget till Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030, april 2014
Regional utvecklingsplan (pdf)