Organisation


Skånes hembygdsförbund är en del av en rikstäckande organisation bestående av Sveriges hembygdsförbund och 26 regionala förbund. Hembygdsrörelsen samlar över 450 000 medlemmar över hela landet. I Skåne finns 34 000 medlemmar organiserade i 107 föreningar. Förbundet har sitt kansli i Lund.

Stadgar
I stadgarna finns information om organisationens ändamål, vår grundsyn och hur förbundsstämman skall gå till. Skånes hembygdsförbunds stadgar, reviderade och fastställda 2019 (pdf)

Styrelse
I Skånes hembygdsförbunds styrelse ingår dels representanter valda av medlemmarna på förbundets stämma och dels representanter valda av Region Skåne. Ordförande och vice ordförande väljs av förbundsstämman. Läs mer om styrelsen och dess medlemmar på sidan Styrelse. Frågor till styrelsens möten bereds av ett förvaltningsutskott. 

Kansli
Skånes hembygdsförbund har ett kansli på Arkivcentrum Syd i Lund. På kansliet jobbar fem tillsvidareanställda. Kansliet är öppet för besök, du hittar mer information under kontakta oss.

Kretsar
Medlemsföreningarna i Skånes hembygdsförbund är indelade i nio geografiska områden, s.k. kretsar. Föreningarna inom dessa träffas två gånger varje år för utbyta idéer och erfarenheter.  

Integritetspolicy
Skånes hembygdsförbund värnar om den personliga integriteten och eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I vår integritetspolicy förklaras hur vi samlar in och använder personlig information. Den beskriver också dina rättigheter utifrån dataskyddslagen (SFS nr 2018:218). Läs vår Integritetspolicy (pdf).

Förening:

Skånes Hembygdsförbund

Skapad av: Maria Casagrande (2012-01-12 12:25:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Frejdel Haar Bidstrup (2022-05-13 12:05:00) Kontakta föreningen