Ärkebiskopens saker


I grävdagboken som Harald Olsson förde under utgrävningarna av Biskopskällaren 1938 och 1948 nämns ett antal olika föremål. Bland dem finns ett mynt från Knut VI:s tid, fragment från gulglaserat lerkärl, brungrönt lerkärl, grönt glaskärl, beslag av järn, ett fragment av ett trefotskärl, bränt stengods, flera beslag av järn varav bland annat en järnkedja, en sölja med kvarsittande rester av tyg, benfragment av däggdjur och fågel och ryggkotor av fisk. Grävdagboken finns tillgänglig i Regionmuseet Kristianstads arkiv.

Förutom dessa fynd finns mitran och delar av den klädsel som påträffades vid öppningen av Sunesens grav på Lunds Universitets Historiska Museum. 

Förening:

Skånes Hembygdsförbund

Skapad av: Skånes Hembygdsförbund (2013-10-08 20:54:51) Kontakta föreningen
Ändrad av: Skånes Hembygdsförbund (2020-06-17 14:42:38) Kontakta föreningen