Lengertz litteraturpris


William Lengertz (1891-1962) var författare och antikvariatsinnehavare. I sitt testamente förordnade han om en fond avsedd för två årliga kulturpriser, ett litteraturpris och ett konstpris. Fonden, numera en stiftelse, förvaltas av Skånes hembygdsförbund som också utser pristagare. Priserna har delats ut sedan 1967. Man kan inte ansöka om kulturpriserna utan en arbetsgrupp utsedd av Skånes hembygdsförbunds styrelse nominerar pristagare. Vilka som får priset beslutas av förbundets styrelse.

William Lengertz föddes i Linderöd, där en väg är uppkallad efter honom. Tidigt visade han intresse för hembygdsrörelsen och var bl.a. engagerad i Gärds härads hembygdsförening, bildad 1935.Hembygdsintresset har också kommit till uttryck i hans författarskap. Bland hans skrifter kan särskilt nämnas ”Min kulörta bok – skånska porträtt, händelser och minnen” (1940). William Lengertz drev antikvariat i tre skånska städer. Det i Lund bär ännu hans namn. Han var också boksamlare och donerade sin samling Skånelitteratur till det som nu kallas Skånesamlingen i Malmö stadsbibliotek. Hans egna böcker finns i Skånes hembygdsförbunds referensbibliotek.

Läs mer om William Lengertz i artiklarna "William Nilsson Lengertz – litteratör, bokhandlare, skriftställare, förlagsredaktör" och "En lovande yngling – William Lengertz ungdom" av Johan Brinck och Bengt Berglund respektive.

För mer information kontakta hembygdskonsulent Pia Sander enligt principen fö[email protected] 

Lengertz kulturpris i litteratur 2022

Tilldelas Per Gustavsson för boken Skånesägner

Skånesägner är en samling av folkliga berättelser. Per Gustavsson har hämtat sägnerna främst från Folklivsarkivet i Lund, men också från tryckta sagoutgåvor, och varsamt återberättat dem. På så sätt har han, med sina egna ord, format en sägenresa genom landskapet. Reseskildringen får ibland ett litet extra tillskott genom fotografen Sven Perssons suggestiva bilder.

Boken blir en skattgömma fylld av trollguld, ett sagoslott bebott av väna prinsessor – men också ett berg fullt med gastar och en galgbacke med spöken. Det är en rik, rolig och ibland också skrämmande värld som målas upp – och allt är inte från en obestämd forntid, utan här finns berättelser om snapphanar i Oderljunga på 1600-talet och rånare vid Hallandsås på 1800-talet.

Sägnerna är knutna till platser i landskapet, vilka anges med både namn och koordinater. En bilagd Skånekarta ger en god bild av spridningen i landskapet och gör det lätt att se vad som finns från läsarens hemtrakt. För den som vill gå till ursprunget ges källhänvisningar, och för den som vill veta mer finns förtydligande sakupplysningar och kommentarer till varje sägen. Utförlig litteraturförteckning och, framför allt, noggrant ortsregister, gör boken ännu mer användbar, till exempel som inspiration till egna berättararrangemang, eller för att söka vidare i Folklivsarkivet.

För kulturprisgruppen Skånes hembygdsförbund, mars 2022
Johan Brinck


Tidigare pristagare

2021 Sundets röda nejlikor av Conny Palmkvist
Boken är en dokumentär skildring om Helsingörs syklubb, en liten hemlig organisation som 1943–44, med skånska polisers hjälp, räddade åtskilliga hundra flyktingar över Öresund. Centralt i boken står några av de danskar som vågade livet genom att skeppa judar och motståndsfolk över sundet. I Helsingborg fanns de handlingskraftiga polismän som tog hand om flyktingarna när de kom över. En fråga boken ställer är: hur kommer det sig att en del människor nästan utan att reflektera sätter sina liv på spel för att rädda okända? Boken växlar mellan relaterande, välforskad reportagestil och gestaltande litterära inslag. Conny Palmkvist tilldelas Lengertz litteraturpris för Sundets röda nejlikor, en fängslande och viktig skildring av mänskligt mod och offervilja i ett avgörande skede i modern skånsk historia.

2020 Sädeskärvarnas tid av Siv Liljeqvist
Livet i en nordskånsk småbrukarbygd ur barn- och kvinnoperspektiv är undertiteln till denna bok, som skildrar lantligt liv i trakten av Vittsjö och Bjärnum under första halvan av 1900-talet. Siv Liljeqvist ger en personligt grundad, med etnologisk sakkunskap berikad, allmängiltig berättelse om småbrukets djurskötsel och odling, bostadsförhållanden och kosthållning. Boken formar sig till en kulturhistoria nära de skildrade människorna. Särskilt viktigt är att barnens och kvinnornas liv och villkor skildras. Läsaren får kunskap om matlagning, klädsömnad, skolgång och lekar, liksom om seder och bruk kring livets högtider. Ett rikt bildmaterial och en ordentlig käll- och litteraturförteckning förhöjer värdet ytterligare. 

2019 Sökandet efter Hildur och sanningen av Eva Kjerström Sjölin

Hildur Sandberg var en guldsmedsdotter från Ängelholm. Som mycket ung visade hon både sin stora begåvning och ett stort intresse för samhälls- och livsfrågor. Med stöd av sin familj kunde hon ta studenten i Lund 1898. Som medicinstudent och ung radikal kvinna gjorde hon avtryck i de miljöer där hon verkade: diskussionsklubben Den Yngre Gubben, kampen för kvinnlig rösträtt, den socialdemokratiska rörelsen. Hennes kärlek till medicinstudenten Adolf Björk var varm och djupt känd, men illa sedd i det sippa akademiborgerskapet. Hildurs plötsliga och oförklarade död vid bara 24 års ålder gav upphov till stor sorg och bestörtning men också seglivade rykten. Eva Kjerström Sjölin har tagit ett nytt och personligt grepp på historien om Hildur Sandberg. Med hjälp av ett kvinnligt perspektiv och en del nya arkivfynd, har hon kunnat ge ny kunskap och ny förståelse för Hildurs kamp för sin utbildning, sin livsväg och sin kärlek. Boken ger dessutom en ny, och plausibel, förklaring till Hildur Sandbergs plötsliga bortgång.


2018 Peder Winstrup – Historier kring en 1600-talsmumie av Per Karsten och Andreas Manhag

Boken om Lunds biskop och universitetets grundare Peder Winstrup levandegör på ett unikt sätt en av de mest välbevarade mumierna från 1600-talet. Särskilt lyckas författarna med hjälp av de många, spektakulära eller till synes triviala, gravfynden, ge ny kunskap om den siste danske och förste svenske lundabiskopens tid och liv – och död! Biskopens klädedräkt och den fantastiska rikedomen av växter i kistan berättar om tidens gravskick för en man i Winstrups ställning – och på köpet får vi en inblick i vilka insekter som följde med i graven…Peder Winstrup – Historier kring en 1600-talsmumie, tilldelas litteraturpriset för att den skapar ett titthål in i Skånes 1600-tal, i form av en vacker, välillustrerad och läsvänlig bok, som nu när biskopen åter vilar i sin kista, låter sentida skåningar och andra hämta kunskap om en bit av ett dramatiskt skede i Nordens historia.


2017 Det medeltida Malmö - Detektivarbeten under mer än ett sekel i en gammal stads historia av Sven Rosborn

Rosborn är arkeolog och medeltidsforskare och leder läsaren pedagogiskt ner i Malmös undre värld, där man besöker utgrävningar och får resultat och analyser. Artefakter berättar om fiskelägen till kyrkobyggen, profana institutioner och hus, klosterområden, sjukhus, borg och slott. Allt kryddat med berättelser om tidernas politiska spel, farsoter som pest och spetälska som kan skönjas i det arkeologiska materialet. Rosborn är en modern folkbildare i William Lengertz anda.


2016 ...som mina förfäder alltid har gjort. Historia kring Agusastugan av Tore Jönsson

[...] Hur kan boken vara till nytta för oss i dagens hembygdsarbete? Den visar betydelsen av att, i god tid, intervjua de som var med, att använda arkiven i hembygdsforskningen, att dokumentera och jämföra dåtid och samtid och på nära håll ”lyssna till” föremålen, byggnaderna och dokumenten. Att se också det outtalade.Tore Jönssons blick för detaljer och helheter, för ett människoöde som Anna Mårtenssons, ger en behaglig läsresa där vi lär oss mycket.


2015 Den dolda kvinnomakten - 500 år på Skarhults slott av Alexandra von Schwerin

[...] Författaren har gjort en historisk djupdykning bland brev och i arkiv, rörande kvinnorna i historien. Deras namn och gärningar lyfts äntligen fram på ett rättvist sätt. Främst handlar det om kvinnorna på Skarhult; Danmarks rikaste kvinna Mette Rosenkrantz från 1500-talet eller Margaretha von Schwerin, som grundande en hushållsskola på slottet i mitten av 1900-talet. [...]

Lengertz litteraturpris 1967-2014

Förening:

Skånes Hembygdsförbund

Skapad av: (2019-05-21 13:14:12) Kontakta föreningen
Ändrad av: Skånes Hembygdsförbund (2022-05-09 13:40:10) Kontakta föreningen