Lengertz litteraturpris


Lengertz kulturpris i litteratur 2019

Lengertz kulturpris i litteratur 2019 tilldelas Eva Kjerström Sjölin, Sökandet efter Hildur och sanningen med motiveringen

 

ImageHildur Sandberg var en guldsmedsdotter från Ängelholm. Som mycket ung visade hon både sin stora begåvning och ett stort intresse för samhälls- och livsfrågor. Med stöd av sin familj kunde hon ta studenten i Lund 1898. Som medicinstudent och ung radikal kvinna gjorde hon avtryck i de miljöer där hon verkade: diskussionsklubben Den Yngre Gubben, kampen för kvinnlig rösträtt, den socialdemokratiska rörelsen. Hennes kärlek till medicinstudenten Adolf Björk var varm och djupt känd, men illa sedd i det sippa akademiborgerskapet. Hildurs plötsliga och oförklarade död vid bara 24 års ålder gav upphov till stor sorg och bestörtning men också seglivade rykten.

Eva Kjerström Sjölin har tagit ett nytt och personligt grepp på historien om Hildur Sandberg. Med hjälp av ett kvinnligt perspektiv och en del nya arkivfynd, har hon kunnat ge ny kunskap och ny förståelse för Hildurs kamp för sin utbildning, sin livsväg och sin kärlek. Boken ger dessutom en ny, och plausibel, förklaring till Hildur Sandbergs plötsliga bortgång.

Om författaren och boken

Eva Kjerström Sjölin är kulturhistoriker och etnolog med rötter i Malmö, Lund och Ängelholm. Hon har lång erfarenhet av att skriva populärvetenskapliga artiklar om sydsvensk kulturhistoria, men också om globala historiska skeenden. Hon har verkat som utställningsproducent och skribent vid Kulturen i decennier, ansvarig för bland annat konst och konsthantverk, skånsk allmogekultur och folkkonst. Tidigare böcker har handlat om folklig keramik i monografin Ängelholms krukmakare.

Specialitet inom det keramiska området och stort intresse för Europas, Kinas och Japans konst och kulturhistoria har resulterat i ett flertal utställningar och populärvetenskapliga uppsatser i Kulturens årsbok.  Ett långt yrkesliv har också resulterat i fördjupning kring Modernismens konst och idévärld. Med utställningen Världen på Kulturen avslutade Eva Kjerström Sjölin sitt arbete på Kulturen.

Sökandet efter Hildur och sanningen innebär ett nytt steg, som fri författare har Eva Kjerström Sjölin utforskat den svenska kvinnohistorien och gjort en resa i det tidiga 1900-talet. Som etnolog har författaren ofta arbetat med en forskningsmetod där arkivforskning kombinerats med privata brev och uppteckningar, litterära skildringar, insamlingsarbete och nutidsdokumentation. Genom arkivens bevarade dokument, brev, berättelser, intervjuer och egna minnen har sökandet efter Hildur Sandberg, ”Lejoninnan från Lund”, och hennes historia samtidigt blivit en resa i författarens egen historia.

Tidigare pristagare

2018 Peder Winstrup – Historier kring en 1600-talsmumie av Per Karsten och Andreas Manhag

Boken om Lunds biskop och universitetets grundare Peder Winstrup levandegör på ett unikt sätt en av de mest välbevarade mumierna från 1600-talet. Särskilt lyckas författarna med hjälp av de många, spektakulära eller till synes triviala, gravfynden, ge ny kunskap om den siste danske och förste svenske lundabiskopens tid och liv – och död! Biskopens klädedräkt och den fantastiska rikedomen av växter i kistan berättar om tidens gravskick för en man i Winstrups ställning – och på köpet får vi en inblick i vilka insekter som följde med i graven…Peder Winstrup – Historier kring en 1600-talsmumie, tilldelas litteraturpriset för att den skapar ett titthål in i Skånes 1600-tal, i form av en vacker, välillustrerad och läsvänlig bok, som nu när biskopen åter vilar i sin kista, låter sentida skåningar och andra hämta kunskap om en bit av ett dramatiskt skede i Nordens historia.


2017 Det medeltida Malmö - Detektivarbeten under mer än ett sekel i en gammal stads historia av Sven Rosborn

Rosborn är arkeolog och medeltidsforskare och leder läsaren pedagogiskt ner i Malmös undre värld, där man besöker utgrävningar och får resultat och analyser. Artefakter berättar om fiskelägen till kyrkobyggen, profana institutioner och hus, klosterområden, sjukhus, borg och slott. Allt kryddat med berättelser om tidernas politiska spel, farsoter som pest och spetälska som kan skönjas i det arkeologiska materialet. Rosborn är en modern folkbildare i William Lengertz anda.


2016 ...som mina förfäder alltid har gjort. Historia kring Agusastugan av Tore Jönsson

[...] Hur kan boken vara till nytta för oss i dagens hembygdsarbete? Den visar betydelsen av att, i god tid, intervjua de som var med, att använda arkiven i hembygdsforskningen, att dokumentera och jämföra dåtid och samtid och på nära håll ”lyssna till” föremålen, byggnaderna och dokumenten. Att se också det outtalade.Tore Jönssons blick för detaljer och helheter, för ett människoöde som Anna Mårtenssons, ger en behaglig läsresa där vi lär oss mycket.


2015 Den dolda kvinnomakten - 500 år på Skarhults slott av Alexandra von Schwerin

[...] Författaren har gjort en historisk djupdykning bland brev och i arkiv, rörande kvinnorna i historien. Deras namn och gärningar lyfts äntligen fram på ett rättvist sätt. Främst handlar det om kvinnorna på Skarhult; Danmarks rikaste kvinna Mette Rosenkrantz från 1500-talet eller Margaretha von Schwerin, som grundande en hushållsskola på slottet i mitten av 1900-talet. [...]

Lengertz litteraturpris 1967-2014

Editerad av: Zanna Friberg (2020-05-18 06:59:54)