Lengertz litteraturpris 2019


Lengertz kulturpris i litteratur 2019 tilldelas Eva Kjerström Sjölin, Sökandet efter Hildur och sanningen

Image

Motivering

Hildur Sandberg var en guldsmedsdotter från Ängelholm. Som mycket ung visade hon både sin stora begåvning och ett stort intresse för samhälls- och livsfrågor. Med stöd av sin familj kunde hon ta studenten i Lund 1898. Som medicinstudent och ung radikal kvinna gjorde hon avtryck i de miljöer där hon verkade: diskussionsklubben Den Yngre Gubben, kampen för kvinnlig rösträtt, den socialdemokratiska rörelsen. Hennes kärlek till medicinstudenten Adolf Björk var varm och djupt känd, men illa sedd i det sippa akademiborgerskapet. Hildurs plötsliga och oförklarade död vid bara 24 års ålder gav upphov till stor sorg och bestörtning men också seglivade rykten.

Eva Kjerström Sjölin har tagit ett nytt och personligt grepp på historien om Hildur Sandberg. Med hjälp av ett kvinnligt perspektiv och en del nya arkivfynd, har hon kunnat ge ny kunskap och ny förståelse för Hildurs kamp för sin utbildning, sin livsväg och sin kärlek. Boken ger dessutom en ny, och plausibel, förklaring till Hildur Sandbergs plötsliga bortgång.

Om författaren och boken

Eva Kjerström Sjölin är kulturhistoriker och etnolog med rötter i Malmö, Lund och Ängelholm. Hon har lång erfarenhet av att skriva populärvetenskapliga artiklar om sydsvensk kulturhistoria, men också om globala historiska skeenden. Hon har verkat som utställningsproducent och skribent vid Kulturen i decennier, ansvarig för bland annat konst och konsthantverk, skånsk allmogekultur och folkkonst. Tidigare böcker har handlat om folklig keramik i monografin Ängelholms krukmakare.

Specialitet inom det keramiska området och stort intresse för Europas, Kinas och Japans konst och kulturhistoria har resulterat i ett flertal utställningar och populärvetenskapliga uppsatser i Kulturens årsbok.  Ett långt yrkesliv har också resulterat i fördjupning kring Modernismens konst och idévärld. Med utställningen Världen på Kulturen avslutade Eva Kjerström Sjölin sitt arbete på Kulturen.

Sökandet efter Hildur och sanningen innebär ett nytt steg, Som fri författare har Eva Kjerström Sjölin utforskat den svenska kvinnohistorien och gjort en resa i det tidiga 1900-talet. Som etnolog har författaren ofta arbetat med en forskningsmetod där arkivforskning kombinerats med privata brev och uppteckningar, litterära skildringar, insamlingsarbete och nutidsdokumentation. Genom arkivens bevarade dokument, brev, berättelser, intervjuer och egna minnen har sökandet efter Hildur Sandberg, ”Lejoninnan från Lund”, och hennes historia samtidigt blivit en resa i författarens egen historia.

Editerad av: Sara Williamsson (2019-05-22 14:25:45)