Virtuell rekonstruktion


Arkeolog Christina Karlsson har, under en kort anställning för Skånes hembygdsförbund hösten 2013, gjort sin tolkning av hur Biskopskällaren och Iföhus kan ha sett ut. Resultatet har blivit en virtuell rekonstruktion tillgänglig som film på YouTube.

Så här skriver Christina i sin rapport:

När biskopen flyttade till Iföhus 1224, var huset troligen minst tre våningar högt. Detsamma gällde för tornet, som dock troligen var lite högre. Det har varit ett väldigt praktfullt hus under sin tid med utsikt över vattnet, troligen för att man skulle kunna se biskopens makt. Iföhus var byggt av tegel, troligen i munkförband som var vanligt under medeltiden. Teorin om att grunden till Iföhus och att Biskopskällaren har varit ett torn, är en teori som jag och Anders Ödman* har diskuterat oss fram till. Efter vi undersökt det lilla material som finns om denna plats, ser man att väggarna i Biskopskällaren är väldigt tjocka. Dessa tjocka väggar kan ha burit upp flera våningar. Vi tror även att Biskopskällaren är det enda som funnits till liten del under mark. Kanske har biskopskällaren inte varit en källare utan en bottenvåning? Dessa teorier kan komma att ändras om ny information tillkommer efter en ny utgrävning av platsen. Och därför är det intressant att ha en grundmodell för platsen. Denna kan användas som en del av förståelsen för platsen samt i vetenskapligt syfte att jämföra ny information med.

Modellen
I den animerade filmen ser man Iföhus med tre våningar och även ett torn som är kopplat till denna byggnad. /---/ Dessa tolkningar är baserade på den lilla information som finns om utgrävningen finns i dagsläget. Troligen var tornet (där Biskopskällaren är placerad) det första som upprättades på platsen. Sedan har man uppfört Iföhus på Anders Sunesens begäran. Materialet som både huset och tornet har varit byggt av har troligen varit tegel i munkförband. Ett munkförband består av två långa löpare och en kort springare, vilket var ett väldigt populärt sätt att lägga tegel på under medeltiden.

3D modellen som jag har skapat av Biskopskällaren och Iföhus är inte en traditionell modell, utan det är det man kallar en ”transparent model”. Detta innebär att man skapar modellen, bygger den enligt de principer som finns via det arkeologiska materialet och att man inte använder färg eller textur på modellen.

* Anders Ödman är docent i historisk arkeologi vid Lunds universitet. Han har under många år intresserat sig särskilt för borgar och bland annat skrivit boken "Borgar i Skåne" (2002).

Förening:

Skånes Hembygdsförbund

Skapad av: Skånes Hembygdsförbund (2014-10-10 11:10:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Skånes Hembygdsförbund (2020-06-17 14:42:19) Kontakta föreningen