Arkeologiklubbar


Tillsammans med två pilotföreningar, Röke sockengille och Åstorps hembygdsförening, har vi tagit fram en fritidsklubb för historia- och arkeologiintresserade mellanstadiebarn. Vi kallar konceptet för Arkeologiklubbar.

Arkeologiklubben är en chans för intresserade barn att dela kunskap med den lokala föreningen, och tillsammans utforska forntiden i närmiljön. I de första två klubbarna deltog 24 barn i åldern 10 - 12 år  med liv och lust! Arkeologiklubben inleds med öppet hus där det går att anmäla sig till klubben. Därefter hålls tre träffar på fritiden då barnen tillsammans åker ut i landskapet och tittar på spännande fornlämningar. Barnen får också prova på olika praktiska saker, som att göra upp eld med flint och stål.

Skånes hembygdsförbund har tagit fram en handbok för Arkeologiklubben, som tack vare finansiering från Region Skånes kulturnämnd delas ut gratis till de som deltar. Handboken berättar kortfattat om olika tidsepoker och innehåller fina illustrationer av Mats Vänehem.

Information om fornlämningar (pdf)

Vill din förening hålla en Arkeologiklubb?

Hembygdsförbundets kulturpedagog Ida Kroon finns som stöd för de föreningar som önskar starta en Arkeologiklubb och kansliet tillhandahåller pedagogiskt material, både för utdelning (handboken) och till låns (storformatsbilder och så kallade gravmattor). Kontakta oss för mer information! 

Förening:

Skånes Hembygdsförbund

Skapad av: (2019-04-04 09:54:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Skånes Hembygdsförbund (2022-09-01 08:39:44) Kontakta föreningen