Vårt arbete


Vår styrelse och vårt kansli arbetar med att på olika sätt synliggöra, stötta och stärka våra medlemsföreningar. Detta gör vi genom kurser och temadagar för våra medlemsföreningar men också publika arrangemang. Vi deltar även i nätverk och samverkansprojekt, skriver remissvar och initierar utvecklingsprojekt inom hembygdsrörelsen. 

Använd plus-tecknet i menyn för att läsa mer om vårt arbete på respektive undersida. Där hittar du mer information om vårt pågående utvecklingsarbete inom bland annat film, arkeologi och biologisk mångfald. I menyn kan du också hitta till våra remissvar och läsa mer om vårt nyhetsbrev, såväl som läsa om våra tidigare genomförda projekt. Kontakta oss gärna om du har frågor om vårt arbete eller något projekt vi arbetat med tidigare. 

Aktuella projekt och fokusområden

HembygdsHollywood 

HembygdsHollywood är vår satsning på film i hembygdsrörelsen. Skånes hembygdsförbund har en egen YouTube-kanal som kom till i samband med projektet "KONTEXT - att låta tingen tala" men som vi nu arbetar vidare med för att visa upp hembygdsrörelsens bredd och djup genom olika typer av filmer.

KONTEXT - att låta tingen tala

Många hembygdsföreningar har föremålssamlingar att titta på, i inredda miljöer, utställningar eller öppna magasin. I projektet "KONTEXT - att låta tingen tala" har vi utforskat hur man kan utveckla och anpassa berättelser om föremål för att ge besökare tillgång till deras historia och betydelse.

Arkeologiklubbar

Tillsammans med två pilotföreningar, Röke sockengille och Åstorps hembygdsförening, har vi tagit fram en fritidsklubb för historia- och arkeologiintresserade mellanstadiebarn. Vi kallar konceptet för Arkeologiklubbar.

Ängaliv

Skånes hembygdsförbund driver projektet Ängaliv i samarbete med Glimåkra hembygdsförening, Göinge hembygdsförening, Göinge slåttersällskap, Örnanäs kulturreservat och Regionmuseet med torpet Månsas i Skärsnäs. Syftet är att sprida kunskap om ängen, dess årscykel och skötsel, ängens betydelse för biologisk mångfald och som en plats för lärande.

Editerad av: Sara Williamsson (2020-10-23 13:43:14)