Vårt arbete


Vår styrelse och vårt kansli arbetar med att på olika sätt synliggöra, stötta och stärka våra medlemsföreningar. Detta gör vi genom kurser och temadagar för våra medlemsföreningar men också publika arrangemang. Vi deltar även i nätverk och samverkansprojekt, skriver remissvar och initierar utvecklingsprojekt inom hembygdsrörelsen. 

Använd plus-tecknet i menyn för att läsa mer om vårt arbete på respektive undersida. Där hittar du mer information om vårt pågående utvecklingsarbete inom bland annat film, arkeologi och biologisk mångfald. I menyn kan du också hitta till våra remissvar och läsa om våra tidigare genomförda projekt. Kontakta oss gärna om du har frågor om vårt arbete eller något projekt vi arbetat med tidigare. 

Aktuellt

Turism
Fem medlemsföreningar deltar under 2021 i sex seminarier om hur man som förening kan stärka sin position i besöksnäringen. De medverkande föreningarna är Bjäre härads hembygdsförening (Båstad kommun), Blåherremöllas Vänner (Kristianstads kommun), Göinge hembygdsförening (Östra Göinge kommun), Klippans hembygdsförening (Klippans kommun) och Sliperiet Gylsboda (Osby kommun). Seminarierna genomförs i samarbete med Tourism in Skåne och med ekonomiskt stöd av Region Skåne. Syftet är bl.a att stärka hembygdsrörelsens förmåga att erbjuda och paketera kulturarvet i samarbete med andra, t.ex. entreprenörer och kommuner, utveckla skånsk hembygdsrörelses utbud för besökare samt synliggöra föreningarnas kunskap om lokalhistoria.

HembygdsHollywood 

HembygdsHollywood är vår satsning på film i hembygdsrörelsen. Skånes hembygdsförbund har en egen YouTube-kanal. Här publicerar vi filmer om allt det intressanta och roliga som görs i skånsk hembygdsrörelse, föredrag på olika teman, filmer från de byggnader och kulturmiljöer vi förvaltar, presentationer av styrelse och personal och inte minst filmer som producerats av våra medlemsföreningar i syfte att sprida kulturhistorisk kunskap. I konceptet HembygdsHollywood ingår också ett omfattande utbildningsmaterial för medlemsföreningar, framtaget inom projektet KONTEXT - att låta tingen tala, i hur man planerar och genomför en filmproduktion. Kontakt: Frej Haar.

Berättelseutveckling i hembygdsrörelsen

Hembygdsrörelsen har en lång tradition av muntligt berättande. Att kunna anpassa berättelser till olika målgrupper och sammanhang skapar möjligheter att locka fler besökare. Vi planerar för ett berättarlabb där medlemsföreningar kan se goda exempel på berättelser för t ex visningar, utställningar, skolverksamhet, vandringar och appen Shuttle och tillsammans får prova olika sätt att kommunicera ett budskap. Projektet genomförs i samarbete med Centrum för dramatik Syd och deras medlemmar. Planeringsarbetet, och handledning i det, bekostas av Region Skåne inom ramen för något som kallas "Publik- och berättelseutveckling."

På varje plats

I skolornas närområde finns lokal historia och spännande platser. Genom projektet utforskar vi tillsammans med Regionmuseet Skåne, Trelleborgs museer och Skånes Arkivförbund hur detta kan användas inom undervisningen. Pilotstudier genomförs i Höör, Skurup och Osby kommun tillsammans med skolor och lokala kulturaktörer. Projektet finansieras av Kulturrådet och Regions Skånes kulturnämnd.

Kyrkogårdar
Intresset för kyrkogårdar växer i hembygdsrörelsen och hos allmänheten. Många är engagerade i frågor som rör bevarande och vård, men också i aktiviteter som kyrkogårdsvandringar, kyrkogårdsteater, visningar för skolklasser, lokalhistoria och släktforskning. Kyrkogården är en del av det lokalhistoriska "arkivet" med lager av berättelser om människor, om stora och små händelser i bygden och speglingar av stora skeenden och förändringar. Tillsammans med bl.a. Regionmuseet Skåne och Länsstyrelsen Skåne har vi arrangerat seminarier om detta viktiga kulturarv. Skriften ”Vägar till skånska kyrkogårdar” (2020) tillkom på initiativ av Regionmuseet Skåne och producerades i samarbete med Göinge hembygdsförening och Skånes hembygdsförbund. Den hittar du här.

Arkeologiklubbar

Tillsammans med två pilotföreningar, Röke sockengille och Åstorps hembygdsförening, har vi tagit fram en fritidsklubb för historia- och arkeologiintresserade mellanstadiebarn. Vi kallar konceptet för Arkeologiklubbar. Kontakt: Ida Kroon.

Ängaliv

Skånes hembygdsförbund driver projektet Ängaliv i samarbete med Glimåkra hembygdsförening, Göinge hembygdsförening, Göinge slåttersällskap, Örnanäs kulturreservat och Regionmuseet med torpet Månsas i Skärsnäs. Syftet är att sprida kunskap om ängen, dess årscykel och skötsel, ängens betydelse för biologisk mångfald och som en plats för lärande. Kontakt: Sven Jensén  

Hittaut 
Vi samarbetar med Skånes Orienteringsförbund i projektet Hittaut Skåne. Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Naturskyddsföreningen Skåne och Skåneleden är också med. Hittaut lockar varje år tusentals deltagare att ta sig runt för att leta checkpoints. Vid varje checkpoint finns en bokstavskod som deltagaren registrerar i en app eller på hemsidan. Genom vår medverkan vill vi göra dem som söker sig till friluftsliv och naturupplevelser mer medvetna om hembygdsrörelsens alla fantastiska miljöer, tillhandahålla berättelser och information vid checkpointsen och ge medlemsföreningar en möjlighet att möta en stor, och delvis ny, publik.

 

 

 

 

 

Förening:

Skånes Hembygdsförbund

Skapad av: (2020-04-08 07:03:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Skånes Hembygdsförbund (2024-02-20 09:43:41) Kontakta föreningen