Skånes Hembygdsförbund

Ballingstorp

Längst in på en grusväg ligger den lilla byn Ballingstorp. Här finns idag två gårdar som Skånes hembygdsförbund förvaltar, Ballingstorpsgården och Per-Olsgården. Ballingstorpsgården är en fyrlängad skogsbygdsgård i knuttimring och skiftesverk, övervägande från 1700-talet. På Per-Olsgården, som ligger strax intill, finns boningshuset bevarat. Även det är uppfört på 1700-talet, med knuttimring och skiftesverk.

Runt byn ligger betesmarker, stubbskog, ängar och fägator – ett kulturlandskap som kan upptäckas från en vandringsslinga. Inne på Ballingstorpsgården kan man slå sig ner med sin matsäck vid bord och bänkar. Välkomna!

 

Öppna karta (Google Maps)

Kollektivtrafik från Kristianstad: busslinje 545 mot Broby. Hållplats: Dammhuset. Från hållplatsen är det c:a 2,5 km till Ballingstorp.

 

Gårdarna är öppna för besökare året runt. Vill man komma in i boningshusen vänligen kontakta värdparet Britt-Marie och Tore Lethin tel. 044-635 26.

Besöksinformation
– Vatten och avlopp saknas, men på Ballingstorpsgården finns ett utedass.
– Vandringsleden är ca 1 km lång, terrängen är kuperad och stigen går bitvis över stänger och stättor.
– Vid ingångarna till boningshusen är det trappsteg.
– I hela Ballingstorp råder eldnings- och rökförbud.
– Parkering finns vid gårdarna. Bussar får ej ställa sig där, då vändning inte är möjlig.

 

Ballingstorp på danska (pdf)

 

Ballingstorp in English (pdf)

 

Ballingstorp in Deutsch (pdf)


Läs mer om Ballingstorp

  • Pehr Johnsson, Ballingstorp. Skånes äldsta gård? Skånes hembygdsförbunds årsbok 1945