Om oss

Siljansnäs hembygdsförening bildades 1956 och hade sitt första årsmöte på våren 1957. Föreningen syfte är att sprida kunskaper om och värna/vårda socknens miljö och kulturarv.

Styrelse: 

Ordf.:  Måhl Per, Robacksgattu 13, 070-534 13 43, [email protected]
V ordf: Eriksson Anders, Tottgärdsgattu 18, 073-066 41 60, [email protected]
Kassör: Konradsson Mari-Ann, Bäckgattu 3, 070-260 46 47, [email protected]
Sekr:    Carlsson Inger, Stubbängsvägen 37, 073-039 56 89, [email protected]
Ledamot: Erkers Kerstin, Mon Hjulbäcksvägen 20,  070-633 52 98, [email protected]
Ledamot: Pellas Britt, Björkbergsvägen 105, 073-822 88 24, [email protected]
Ledamot: Wikström Allan, Almo, Mor Brittas Gattu 3, 070-555 41 71, [email protected]
Suppleant: Axelros Inger,Tasbäck Limbäcksgattu 2, 073-692 89 94, [email protected]
Suppleant: Lännerholm Johan, Björkbergsvägen 105, 070-789 67 98, [email protected]
Suppleant: Wikström Ingrid, Smedgattu 14, 073-086 17 40, [email protected]


Medlemsförmåner
Publiceringspolicy
Stadgar

 

Verksamhet

Föreningen arrangerar årligen ett antal aktiviteter: hantverksdagar på MasOlles gammelgård för skolelever, nationaldagsfirande på MasOlles gammelgård, midsommarfirande på Björkbergets festplats, musikkvällar på MasOlles gammelgård, fäbodvandringar, julmarknader och fackeltåg på nyårsafton.

 

Image

 

Varmt välkommen att delta i våra aktiviteter.