Om oss

Siljansnäs hembygdsförening bildades 1956 och hade sitt första årsmöte på våren 1957. Föreningen syfte är att sprida kunskaper om och värna/vårda socknens miljö och kulturarv.

Föreningen arrangerar årligen ett antal aktiviteter: hantverksdagar på MasOlles gammelgård för skolelever, nationaldagsfirande på MasOlles gammelgård, midsommarfirande på Björkbergets festplats, musikkvällar på MasOlles gammelgård, fäbodvandringar, julmarknader och fackeltåg på nyårsafton.

  • Medlemsavgiften kan Swishas (123 512 71 62).
  • Den som vill ha inbetalningskort kan ringa Mari-Ann Konradsson (070-260 46 47).
  • Den som vill ha kvartalsbrev kan skicka sin mejladress till [email protected].
  • Besök gärna vår hemsida (www.hembygd.se/siljansnas) eller kontakta någon i styrelsen.

Kontaktuppgifter till styrelsens ledamöter

Axelros        Inger          Tasbäck, Limbäcksgattu 2   793 97   073-692 89 94   [email protected].              suppleant
Carlsson      Inger          Stubbängsvägen 37              793 60   073-039 56 89   [email protected].                 sekreterare
Carlsson      Leif             Lissollesgattu 8                     793 60   070-493 13 39    [email protected].                        suppleant
Eklund          Anders      Nosängsvägen 9                   793 60   073-057 50 88   [email protected]      suppleant
Erkers           Kerstin      Tyskgattu 5                            793 60   070-633 52 98   [email protected].             ledamot
Eriksson       Anders      Tottgärdsgattu 18                 793 60   073-066 41 60   [email protected].         vice ordf.
Konradsson Mari-Ann  Bäckgattu 3                            793 60   070-260 46 47   [email protected].  kassör
Måhl             Per             Robacksgattu 13                   793 60   070-534 13 43   [email protected].                 ordförande
Pellas           Britt            Björkbergsvägen 105           793 97   073-822 88 24   [email protected].                  ledamot
Sandin         Henrik        Tregattu 10                            793 60                               [email protected].             suppleant
Wikström    Allan           Almo, Mor Brittas Gattu 3   793 97   070-555 41 71   [email protected].                         ledamot

Publiceringspolicy
Stadgar