Kontakta oss

  • Medlemsavgiften kan Swishas (123 512 71 62).
  • Den som vill ha inbetalningskort kan ringa Mari-Ann Konradsson (070-260 46 47).
  • Den som vill ha kvartalsbrev kan skicka sin mejladress till [email protected].
  • Besök gärna vår hemsida (www.hembygd.se) eller kontakta någon i styrelsen.

Du kan gärna kontakta oss per telefon eller med ett mejl 
[email protected]

Ordförande:          Per Måhl                         [email protected]                 070-534 13 43
Vice ordförande:  Anders Eriksson            [email protected]          073-066 41 60
Kassör:                    Mari-Ann Konradsson  [email protected]  070-260 46 47
Sekr:                        Inger Carlsson                [email protected]                  073-039 56 89

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]