Webbinarium om socknar - Öppet för alla


 
Image  
Image

Tras-Otto var en av Väse sockens många fattiga i början av 1900-talet. Hur blev man då fattig på "den gamla goda tiden"? Skälen inventerades av socknen och utgjorde ett underlag för vem man skulle bevilja understöd eller inte.

Webbinariet passar för

Dig som sysslar med lokalhistorisk forskning eller bara är nyfiken på socknens historia.

Innehåll

Välkommen att delta på det andra webbinariet på temat socknar! Denna gång med utgångspunkt i vad man kan hitta i kyrkoarkiven och en fördjupning vilka historier man kan hitta där om de svagaste i samhället.

Vad berättar kyrkoarkiven?

Louise Lönnroth berättar om kyrkobokföringens utveckling och betydelse både för kyrkliga och världsliga myndigheter. Landsbygdens lokalhistoria speglas också rikligt i kyrkoarkivens protokoll och räkenskaper av olika slag från tiden före kommunernas tillkomst.

Louise Lönnroth är tidigare landsarkivarie vid Riksarkivet-Landsarkivet i Göteborg. Har undervisat i arkivvetenskap och barn- och ungdomskultur vid GU samt skrivit om arkiv-, barn- och kvinnohistoria.

Rotehjonet och döden

Peter Olausson berättar om de fattiga och fattigvården på 1700- och 1800-talet med exempel från verklighetens svenska landsbygd.

Peter Olausson är ledamot i SHF:s styrelse och medlem i arbetsgruppen för lokalhistoria, historiker vid Karlstads universitet.

Webbinarieledare

Eva Kempff, konstvetare och styrelseledamot i Sveriges hembygdsförbund.

Datum

20 mars kl 13.00-14.30

Du anger datum vid anmälan. OBS! Om valt datum för seminariet inte finns med i anmälningsformuläret, beror det på att tillfället är fullbokat och att även väntelistan är fulltecknad.

Anmälan

Antal deltagare: Ingen övre gräns.
Sista anmälningsdag: Du kan anmäla dig ända fram till seminariestart.
 

När du anmält dig får du ett bekräftelsemejl med länk till seminariet. Ett påminnelsemejl kommer skickas på morgonen dagen före seminariet. Du kan logga in cirka 15 minuter före start.

Anmälan

Tips!

Du som är medlem i en förening ansluten till Sveriges hembygdsförbund kan ta del av det webbinarium som arrangerades 2 november 2023. Föreläsare var Stefan Brink. Du hittar det inspelade webbinariet och skaffar lösenord på www.hembygd.se/inspelade-webbinarier

Image
 

Ta del av SVT:s drama-dokumentärserie om Sveriges historia. Med serien, som är SVT:s största satsning någonsin, vill SVT skapa en landsomfattande ”historierörelse” i anknytning till sändningen. Serien sändes söndagar kl 21 fram till 11 februari. Avsnitten går att ta del av i efterhand på www.svtplay.se/historien-om-sverige.

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2024-01-16 11:51:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2024-02-23 13:43:01) Kontakta föreningen