STIM


SHF har tecknat avtal med STIM (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå).

Avtalet innebär att SHF betalar upphovsrättsersättningen till STIM när hembygdsföreningar framför musik i samband  med firande av nationella högtidsdagar. Hembygdsföreningar kan fritt använda musik på Valborg, Nationaldagen, Midsommar samt på Julmarknader utan att redovisa detta till STIM.

Avtalet gäller från och med 2014.

Det tidigare avtalet täckte mindre entréfria arrangemang med upp till 100 besökare. Detta täcks inte av det nya avtalet. Hembygdsföreningar kan därför förvänta sig redovisningskrav från STIM för mindre arrangemang från och med 2014.

Läs mer på www.stim.se

Skapad av: Olov Norin (2018-04-20 06:42:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2020-06-18 08:41:34) Kontakta föreningen