Grundsyn


Grundsynen är inskriven i stadgarna för Sveriges hembygdsförbund och de 26 regionala hembygdsförbunden. Vi rekommenderar alla hembygdsföreningar att också ansluta sig till grundsynen.  


Sveriges Hembygdsförbunds grundsyn

”Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden.

Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum.

Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.”

Lästips:

Hembygdsrörelsens gemensamma vision

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2018-04-20 06:16:43) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2023-08-27 15:24:45) Kontakta föreningen