Årets Hembygdsbok


Varje år ges priset Årets hembygdsbok till en bok eller en serie årsböcker som på ett föredömligt sätt levandegör det lokala kulturarvet. Utmärkelsen är instiftat av Sveriges Hembygdsförbund för att synliggöra, stimulera och lyfta statusen på den stora mängd hembygdslitteratur som varje år ges ut inom hembygdsrörelsen. 

Årets nomineringar


Image

"Dräkternas Hälsingland" är Årets Hembygdsbok!

Sveriges hembygdsförbunds utmärkelse Årets Hembygdsbok går till boken "Dräkternas Hälsingland" som är utgiven av Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund. Bokens författare är etnologen och folkdräktexperten Håkan Liby. Priset delas ut i samband med SHF:s lokalhistoriska konferens som i år genomförs på webben, på grund av coronapandemin. 

Så här lyder juryns motivering: Den hälsingska dräktkulturen genom tiderna beskrivs plagg för plagg och socken för socken i detta färgsprakande och enastående vackra praktverk, totalt en imponerande forskningsinsats. Med sin pedagogiska framställning och sitt lättillgängliga språk blir boken med all säkerhet ett standardverk för all framtid både för lekmän och för specialister.

Vill du veta mer om boken kontakta Elisabeth Eriksson, konsulent vid Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund, [email protected] 026-65 56 26.  Beställ boken genom att mejla [email protected]

Övriga nominerade böcker

Hedersomnämnanden

Följande två böcker har fått juryns hedersomnämnande:

Image

Livet i en fjällby 

Utgiven av: Härjedalens fornminnesförening

Nominerad av: Jämtland-Härjedalen

Juryns motivering: Fjällnäs ligger nordväst om Tänndalen, bara några kilometer från norska gränsen. Författarna är fyra kvinnor, uppvuxna i Fjällnäs i Härjedalens fjällvärld, 800 meter över havet med Sveriges äldsta fjällhotell. Nu berättar de om sin uppväxt under 1940-och 50-talen och beskriver samtidigt hur livet förändrats i en fjällby. Det är en intressant och värdefull dokumentation. En ovanlig och varm skildring som ger läsaren inblickar i en för många okänd del av Sverige!

Image

Ludvika Lexikon

Utgiven av: Ludvika hembygdsförening

Nominerad av: Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund

Juryns motivering: Ludvika i Dalarna har förärats en uppslagsbok på över 600 sidor, utgiven i samband med att Ludvika stad firade 100-årsjubileum, men dessförinnan hade materialet publicerats på nätet där det alltjämt är tillgängligt för sökning. I den tryckta boken finns hela 1300 artiklar, därtill cirka 500 bilder och kartor. Boken inleds med en historisk översikt samt en omfattande litteratur- och källförteckning. Sammantaget en imponerande forskningsinsats med artiklar i bokstavsordning om allt från personer till platser. Därtill lättläst och välskriven. Gedigen är det ord som närmast sammanfattar denna ”totalupplevelse”.

Nominering

Varje regionalt hembygdsförbund har rätt att nominera en bok, eller årsbokserie. Boken ska ha getts ut av, eller i samarbete med, en hembygdsförening ansluten till ett regionalt hembygdsförbund och Sveriges hembygdsförbund. Hembygdsföreningar kan lämna förslag till sitt regionala hembygdsförbund som bör ha en kommitté som väljer i utgivningen.

I år 2020 kommer en monografi att få utmärkelsen eftersom det för närvarande är praxis för juryn att utse en årsboksserie och monografi vartannat år.

Från och med 2021 är det upp till juryn att avgöra om det är en årsbokserie eller monografi som ska belönas. Juryn kommer utöver att bedöma den nominerade bokens innehåll och utformning också lägga vikt vid den ideella insatsen. Det innebär att regionala förbund kan nominera både årsbokserier och monografier till 2021 års utnämning.

Monografier kan nomineras om de är utgivna under det föregående året. Vid nominering av en årsboksserie sänder förbundet in de tre senast utgivna årsböckerna med en motivering till SHF.

Om boken är en samproduktion mellan en författare och en hembygdsförening ska det stå angivet i bokens produktionsuppgifter. Juryn ska värdera forskningsinsatsen och de litterära kvaliteterna i presentation och gestaltning.

Nomineringar ska vara SHF tillhanda senast den 30 april. Den nominerade boken och en motivering krävs samt e-postadress och telefonnummer till den nominerade bokens förening. Observera att det regionala hembygdsförbundet också måste maila besked om nomineringen till [email protected] så att vi vet att en nominering är gjord. På så sätt kan vi undvika missförstånd om postförsändelsen skulle komma bort på vägen.

Juryn

Pristagaren utses av en jury bestående av Lars Grimbeck, Eva Fredriksson och Owe Norberg. Priset tilldelas föreningen om det är en antologi eller författaren om det är en enskild författare till boken.

Pris

Förutom äran och den extra uppmärksamheten får vinnaren ett diplom och 10 000 kr. 

Statuter

Har du planer på att skriva en hembygdsbok?

Läs då först Lars Grimbecks Tio tips till hembygdsskildrare (pdf), en text som tidigare publicerats i Bygd och natur nr 2, 2014.

Om du har frågor, kontakta Susanne Salomonsson, SHF:s kansli, [email protected], tel 08-441 54 87.

Tidigare vinnare:

Årets hembygdsbok 2018
Föreningen Svedala Barabygdens årsbok. Nominerad av Skånes hembygdsförbund. Priset delades ut vid en lokalhistorisk konferens i Svedala 30 november 2019.
 
Årets Hembygdsbok 2017

”Smålands Taberg - historien om ett samhälle" av Tabergs Bergslags hembygdsförening. Nominerad av Jönköpings läns hembygdsförbund. Priset delades ut vid en konferensen i Taberg 17 november 2018.

Årets Hembygdsbok 2016
”Ringamåla socken då – nu – sedan”
Ringamåla Hembygdsförening. Nominerad av Blekinge hembygdsförbundet.

Årets Hembygdsbok 2015
”Marielund – Sommardröm vid Uppsala”
Marielunds vänner. Nominerad av Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund. Priset delades ut vid Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.

Årets Hembygdsbok 2014
”Kalmar lexikon – en bok om Kalmar kommun från då till nu”
Kalmar stads hembygdsförening. Nominerad av Kalmar läns hembygdsförbund. Priset delades ut vid Bok- och biblioteksmässan 26 september 2015.

Årets Hembygdsbok 2013
Brännkyrka 1913 – 2013, Socknen som blev 51 stadsdelar
Brännkyrka, Enskede-Årsta, Farsta och Hägerstens hembygdsföreningar.
Nominerad av Stockholms läns hembygdsförbund. Priset delades ut vid Bok- och biblioteksmässan 28 september 2014.

Årets Hembygdsbok 2012
”Långlöt i bild – i vardag och fest”
Långlöts Hembygdsförening. Nominerad av Ölands hembygdsförbund. Priset delades ut vid Bok- och biblioteksmässan 28 september 2013.

Årets Hembygdsbok 2011
Södra Ving – då och nu”.
Södra Vings hembygdsförening. Nominerad av Västergötlands hembygdsförbund. Priset delades ut vid Bok- och biblioteksmässan 29 september 2012.

Editerad av: Olov Norin (2020-11-23 10:47:45)