Mål 4. Verka i landskapets förändring


 

Målet är att hela tiden öka hembygdsrörelsens ­möjligheter och färdigheter i att uppmärksamma, påverka och medverka i landskapets förändring i ­hembygden. Landskapets förändring är ett av tre fokusområden i hembygdsrörelsens verksamhetsinriktning 2018-2022.

Image

Att arbeta med landskapets förändring kan handla om att vara en aktiv part vid samhällsplanering, byggande, ortnamnsanvändning, förändring av markanvändning och offentliga satsningar. Det kan också handla om att uppmärksamma allmänheten på förändringarna, för att på så sätt väcka debatt och en ökad medvetenhet även bland politiker och samhällsplanerare. Vi vill utveckla det gemensamma arbetet med landskapets förändring och hur vi kan bli en ännu starkare röst i samhällsutvecklingen. Därför är Landskapets förändring ett av tre fokusområden i verksamhetsinriktningen för hembygdsrörelsen 2018-2022.

Vad arbetar riksförbundet för?
Riksförbundet arbetar kontinuerligt med att utveckla information och vägledningar till stöd för hembygdsrörelsens arbete med landskapet. Informationen är tillgänglig på www.hembygd.se/kulturmiljo. Särskilt fokus ligger på dialog med ”landskapsmyndigheterna”, samhällsplanering, vattenförvaltning, kyrkogårdarnas kulturarv och ortnamnsanvändning.

Exempel från hembygdsrörelsen
Läs om hur Skånes Hembygdsförbund verkar i landskapets förändring (Artikeln publicerades i Bygd och natur nr 4 2017): ”Kunskapslyft för landskapet” (pdf)

Vill du veta mer SHF:s kulturmiljöarbete, kontakta SHF:s kulturmiljöstrateg Michael Lehorst: 08-54 54 50 70, [email protected]

Våra 6 mål:

 

Mål 1. Lära känna kulturmiljön

Mål 2. Ta tillvara kulturmiljön

Mål 3. Bidra till lokal utveckling

Mål 4. Verka i landskapets förändring

Mål 5. Ha koll på offentligheten

Mål 6. Samverka med andra

Ändrad av: Olov Norin (2019-04-08 07:53:54) Kontakta föreningen
Skapad av: Olov Norin (2018-04-09 13:11:17) Kontakta föreningen