Om Hembygdsportalen


Hembygdsportalen är hembygdsrörelsens gemensamma webbplats. Här får alla medlemsföreningar tillgång till en gratis hemsida där de kan beskriva sin verksamhet och sina aktiviteter. Det finns också möjlighet att lagra bilder, dokument och filmer, publikt eller opublicerat. Genom att koppla material till en plats kan föreningen också dokumentera sin hembygd på en karta.


Alla föreningar som är medlem i Sveriges Hembygdsförbund har rätt till en hemsida under hembygdsrörelsens gemensamma portal www.hembygd.se. Även föreningar som inte har någon hemsida finns med i det regionala hembygdsförbundets föreningslista.

Filmer om Hembygdsportalen och dess möjligheter

I filmen till vänster beskrivs kortfattat tanken med Hembygdsportalen och till höger får du en mer detaljerad genomgång av dess möjligheter.   

  

 

» Så här arbetar du i Hembygdsportalen

Det är viktigt att du tar del av policyn för Hembygdsportalen där tjänsten och dess syfte, samt föreningens ansvar beskrivs. 

Några nyttiga genvägar

 

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2018-04-04 05:35:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2023-11-22 14:05:03) Kontakta föreningen