Statistik


Sveriges Hembygdsförbund samlar regelbundet in statistik om hembygdsrörelsen. Syftet är att få ett underlag för att förstå rörelsen bättre och genom jämförelser se skillnader regionalt och över tid. Underlaget kan också användas för att visa upp hembygdsrörelsens arbete för omvärlden, både lokalt, regionalt och på riksnivå.


Hembygdsföreningarnas verksamhet 2020

Årets enkät innehöll som vanligt frågor om antal aktiviteter, besökare och arbetade timmar. Från och med förra året ställer vi också frågor om aktiviteter särskild riktade till barn och unga. Enkätens särskilda frågor handlade i år om coronapandemins påverkan och digitalt arbete. Som vanligt hade några regionala förbund också egna frågor till sina föreningar.

Resultatet från årets enkät

Årets resultat avspeglar tydligt coronapandemins stora påverkan på medlemsföreningarnas verksamhet. Det syns en tydlig nedgång på såväl aktiviteter och besökare som antal ideellt arbetade timmar. I den del av enkäten som särskilt handlade om coronapandemins påverkan angav majoriteten av föreningarna att pandemin haft en stor påverkan på verksamheten.

Cirka 62% av medlemsföreningarna besvarade årets enkät. I diagrammen visas uppräknade värden för alla 2060 medlemsföreningar.

Antal evenemang och aktiviteter öppna för allmänheten

Image

Antal besökare vid öppna evenemang och aktiviteter

Image

Antal ideellt arbetade timmar

Image

En majoritet angav en stor påverkan av coronapandemin 

Image

Ladda ner:

Regionala rapporter

Tidigare år

Verksamheten 2015 (Särskilda frågor om skolsamverkan)
Verksamheten 2014 (Särskilda frågor om aktiviteter för invandrare)

Verksamheten 2013 (Ideell tid och attitydundersökning)

Här hittar du en översikt:

Hembygdsrörelsen i siffror

Har du frågor?

För frågor kring SHF:s undersökningar och statistik kontakta Olov Norin, kommunikatör vid SHF, [email protected]

Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2021-06-23 20:56:02) Kontakta föreningen
Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2018-04-03 13:22:44) Kontakta föreningen