Årets hembygdsförening


Utmärkelsen Årets hembygdsförening ges varje år till en hembygdsförening som förtjänar att uppmärksammas för sitt arbete. 


Årets hembygdsförening heter Sliperiet Gylsboda

På Hembygdsgårdens dag 2 augusti mottog föreningen Sliperiet Gylsboda i Skåne utmärkelsen Årets Hembygdsförening. Förutom äran och den positiva uppmärksamheten får föreningen 10 000 kr. Prisutdelningen gick av stapeln i Gylsboda med Sveriges Hembygdsförbunds ordförande Maria Norrfalk som prisutdelare.
Läs pressmeddelandet

Image
 

Till vänster Pia Lindberg, ordförande för Sliperiet Gylsboda och till höger Maria Norrfalk ordförande för Sveriges Hembygdsförbund.

Juryns motivering

Sliperiet Gylsboda har på ett enastående sätt tagit tillvara natur- och kulturlandskapet runt en tidigare blomstrande stenindustri. Föreningen har gjort miljöerna tillgängliga för såväl turister som boende i regionen, och har i samverkan med andra lokala aktörer möjliggjort nya verksamheter och mötesplatser. Sliperiet Gylsboda har bidragit till att utveckla sin bygd till ett attraktivt besöksmål.

Press

Sliperiet Gylsboda i Skåne bäst i landet (Nättidningen Svensk historia)

Årets nominerade föreningar

Föreningen Mollösund. Nominerad av Bohusläns Hembygdsförbund
Delsbo hembygdsförening. Nominerad av Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund
Sliperiet Gylsboda. Nominerad av Skånes Hembygdsförbund
Upplands Väsby Hembygdsförening. Nominerad av Stockholms läns hembygdsförbund
Älgå hembygdsförening. Nominerad av Värmlands Hembygdsförbund

Alingsås hembygdsförening. Nominerad av Västergötlands Hembygdsförbund

Nomineringsförfarande

De regionala förbunden kan nominera en förening var. En utförlig motivering och dokumentation krävs samt namn, e-postadress och telefonnummer på kontaktperson i föreningen. Sista datum för att nominera är 15 mars 2020.

Inriktning för årets hembygdsförening 2021

Eftersom 2021 är hundraårsjubileum för det första riksdagsvalet med allmän rösträtt har Sveriges Hembygdsförbunds styrelse beslutat att priset för årets hembygdsförening 2021 kommer att tilldelas en förening som utmärkt sig i det demokratiska arbetet. Det kan exempelvis handlar om en förening som arbetat med förnyelse av de demokratiska arbetsformerna, haft särdeles god kontakt med medlemmar, engagerat sig i gemensamma aktiviteter, tagit aktiv ställning för demokrati mot antidemokratiska krafter, eller på annat sätt visat föreningslivets betydelse för demokratin. 

Jury

SHF:s styrelse utser pristagare. En arbetsgrupp bereder förslag utifrån styrelsens prioritering. 

Aktiviteter för prisvinnarna

Årets hembygdsförening ska uppmärksammas i Bygd och Natur och på SHF:s hemsida. Pressmeddelande skapar uppmärksamhet i media. Representanter bjuds in till prisceremonin i samband med riksstämman. Den positiva uppmärksamheten ska vara den främsta belöningen, något som kan bidra till att stärka föreningens inflytande i kommunen.

Prissumman är på 10 000 kr.

Tidigare års vinnare

2016 – Snöstorps Hembygdsförening, Bureå hembygdsförening och Fagersta-Västanfors Hembygds och Fornminnesförening

Om du har frågor, kontakta Susanne Salomonsson, SHF:s kansli, [email protected], tel 08-441 54 87.

Editerad av: Olov Norin (2020-09-21 12:49:52)