Hembygdsrörelsens vision


En levande hembygd öppen för alla. Det är hembygdsrörelsens vision och den ledstjärna som vi strävar mot. Den uttrycker vad vi vill uppnå på längre sikt, men sätter också ord på viktiga värden i vardagen. Vi vill att människors hembygder ska leva och tror därför att kunskap om platsen, delaktighet och gemenskap är helt avgörande. Ingen ska lämnas utanför, utan alla är välkomna. Det är vår vision.


En levande hembygd öppen för alla

vi ska värna kulturarvet över tid
vi ska vara en välkomnande rörelse som möter människors kulturarvsintresse
vi ska verka i lands- och stadsbygd

vi ska spela en aktiv roll för en hållbar samhällsutveckling

Vad innebär visionen?

Vad innebär visionen för din hembygdsförening eller ditt regionala hembygdsförbund? Diskutera och resonera hur visionen kan förverkligas i verksamheten. Fundera också på hur SHF bör jobba vidare med visionen och kontakta oss gärna med förslag. Kom ihåg att visionen har fyra stödjande punkter som hjälper till att förtydliga dess innebörd.

Det här är hembygdsrörelsen

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: System Admin (2018-03-04 19:51:45) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2022-12-05 09:49:06) Kontakta föreningen