Sveriges Hembygdsfond


Hembygdsrörelsen finns över hela Sverige. I över 2000 föreningar bidrar frivilliga krafter till att bevara och levandegöra ett kulturarv som berättar om vanliga människors märkvärdiga liv. Här finns gamla byskolor, torp och gårdar, verkstäder och kvarnar. Här finns arkiv med foton från artonhundratalets slut och framåt och stora samlingar av föremål från en tid som är både avlägsen och nära.


Men hembygdsrörelsen behöver ditt stöd.

Genom att stödja fonden gör du det möjligt för landets hembygdsföreningar att söka pengar till projekt inom främst tre områden:

Image Bevarande och utveckling av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och gårdsmiljöer.

Image Bevarande av samlingar och arkiv.
Image Åtgärder som ökar tillgängligheten till hembygdsrörelsens kulturarv för alla grupper i samhället.

Långsiktigt ska stödkonceptet Hembygdsvän och Sveriges Hembygdsfond bidra till att bevara ett levande kulturarv för kommande generationer.

Välkommen som Hembygdsvän!

Du kan också sätta in en gåva direkt till fonden på bankgiro 900-6107 eller plusgiro 900 610-7.
 
Editerad av: Olov Norin (2020-03-05 12:45:40)