Sveriges Hembygdsfond


Hembygdsrörelsen finns över hela Sverige. I över 2000 föreningar bidrar frivilliga krafter till att bevara och levandegöra ett kulturarv som berättar om vanliga människors märkvärdiga liv. Här finns gamla byskolor, torp och gårdar, verkstäder och kvarnar. Här finns arkiv med foton från artonhundratalets slut och framåt och stora samlingar av föremål från en tid som är både avlägsen och nära.

Men hembygdsrörelsen behöver ditt stöd!


Som givare och Hembygdsvän bidrar du med ovärderliga medel till Sveriges nya Hembygdsfond. Landets hembygdsföreningar kommer att kunna söka pengar från fonden till projekt inom tre områden:

» Bevarande och utveckling av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och gårdsmiljöer.
» Bevarande av samlingar och arkiv.
» Åtgärder som ökar tillgängligheten till hembygdsrörelsens kulturarv för alla grupper i samhället.

Långsiktigt ska stödkonceptet Hembygdsvän och Sveriges Hembygdsfond bidra till att bevara ett levande kulturarv för kommande generationer.

Välkommen som Hembygdsvän!

Du kan också sätta in en gåva direkt till fonden på bankgiro 900-6107 eller plusgiro 900 610-7.
Editerad av: Olov Norin (2019-06-24 09:40:00)