Verksamheten 2016


Förutom frågor om föreningarnas arrangemang, besökare och arbetad tid under 2016 ställdes frågade om hembygdsföreningarnas museiverksamhet. Det visade sig att av de 732 föreningar som svarade angav 497 (69%) att de hade museiverksamhet under 2016.

Tyngdpunkten för den tidsperiod som museet skildrar:
67 %: 1850-1920
28 %: 1920-2000
5 % av föreningarna svarade Vet ej.

Tyngdpunkten för museums inriktning:
62 %: Kulturhistoria
20 %: Agrarhistoria
8 %: Industrihistoria
9 %: Annan inriktning
1 % av föreningarna svarade Vet ej.

Regional statistik
I dokumentet nedan kan du läsa mer om enkäten och se siffrorna uppdelade på de regionala hembygdsförbunden. Det är viktigt att visa upp det arbete som görs på regional nivå även om det ibland är svårt att dra slutsatser om regionens alla föreningar om bara ett fåtal har besvarat enkäten. Genom att redovisa antalet svar kan siffrorna ändå ge en fingervisning om hur det ser ut i regionen.
Image

Läs mer om resultatet från årets enkät (pdf).

Skapad av: Olov Norin (2019-03-07 08:30:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2019-03-07 08:30:54) Kontakta föreningen