Årets hembygdsbok 2012


Sveriges Hembygdsförbunds pris Årets Hembygdsbok gick till boken ”Långlöt i bild – i vardag och fest”. Priset delades ut under lördagen vid Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.

Image

Foto: Olov Norin

De stolta vinnarna från Långlöts Hembygdsförening fick under trumpetfanfar och applåder motta diplom från Sveriges Hembygdsförbunds ordförande Birger Svanström. Boken nominerades av Ölands Hembygdsförbund och har en redaktionskommitté som arbetat med boken sedan 2007: Karl-Gunnar Larsson, Anders Svensson, Birger Ohlson, Gullan Ohlson och Gösta Jansson. Av dessa var fyra på plats och fick höra jurymedlemmen Eva Fredriksson läsa upp juryns motivering:

”Årets hembygdsbok är ett bildverk som dokumenterar en hel bygd. Boken bygger på ett mångårigt, imponerande insamlingsarbete och en noggrann dokumentation, som tillsammans med skicklig restaureringsteknik och smakfull presentation, resulterar i en bok som väcker intresse inte bara på Öland.”

Se film från ceremonin på youtube.com

Läs mer om bokprojektet i senaste numret av Bygd och natur och på
www.langlot.se/sockenbok.htm

Vid ceremonin presenterades även de tre nominerade bidrag som fått juryns hedersomnämnanden:

Järnvägen Spånga-Lövsta 1889-1970, en järnväg där ångloken dominerade
Av Bengt HF Johnsson och Lars Andersson.
Nominerad av Stockholms hembygdsförbund.

”Hur hanterade man sopor och latrin i en storstad förr i tiden? – ett sällan eller aldrig behandlat ämne. Med kartor, ritningar och foton redogör de båda författarna pedagogiskt och lättläst för en verksamhet så okänd för de flesta men ändå inte så avlägsen i tiden. Detta är en bok som lär ut något nytt och samtidigt väcker nya funderingar. En spännande bok i ett ovanligt ämne!”

Landskap och socken, Öjaby från Lofthall till Stubbakärr
Nominerad av Kronobergs läns Hembygdsförbund.

”Boken kombinerar färgstarka, folkliga berättelser med vetenskapligt förankrade förklaringar till samhällsförändringar och landskapsutveckling. Ett rikt kartmaterial bidrar till att ge en bild av utvecklingen fram till 1930. Författaren Henrik Svensson tränger under ytan och visar hur beslut som togs för länge sedan kan utläsas i bygden än i dag.”

Ettarps glasbruk. Familjen Haberman och dess halländska industriprojekt under 1700-talet.
Nominerad av Halländska hembygdsrörelsen.

”En vacker och gedigen presentation av ett lokalt förankrat men numera försvunnet industriimperium. Mångårig forskning på gräsrotsnivå, men med vetenskapliga ambitioner, har lett till att ett stycke halländsk historia kunnat dokumenteras, historia som tidigare varit till stora delar okänd.”

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2019-02-04 11:24:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2019-02-04 11:39:49) Kontakta föreningen