Statuter för Årets Hembygdsbok


Fastställda av SHF:s riksstämma 2018. 

Årets hembygdsbok är en utmärkelse som delas ut en gång om året av Sveriges hembygdsförbund. Priset uppmärksammar en bok eller en serie årsböcker som på ett föredömligt sätt levandegör det lokala kulturarvet. Genom att belöna framstående insatser i hembygdsföreningarnas utgivning, vill SHF uppmärksamma den rika hembygdslitteraturen och stimulera kvalitet i forskning och levandegörande av den lokala historien. 

Varje regionalt hembygdsförbund har rätt att nominera en bok eller en serie årsböcker till priset. Vid nominering av en bok sänder förbundet in boken samt en motivering till SHF. Vid nominering av en årsboksserie sänder förbundet in de tre senaste utgåvorna av böckerna med en motivering till SHF.  Nomineringen ska vara SHF tillhanda senast den 30 april. 

Boken/årsboksserien ska ha getts ut av en hembygdsförening eller i samarbete med en hembygdsförening ansluten till ett regionalt hembygdsförbund och SHF. Om boken är en samproduktion mellan en författare och en hembygdsförening ska det stå angivet i bokens produktionsuppgifter. 

Pristagaren utses sedan av en jury som består av tre till fem ledamöter. Dessa ska utses med hänsyn till akademisk och litterär kompetens och med koppling till den organiserade hembygdsrörelsen.   

Juryn ska värdera  
  • De litterära kvaliteterna i presentation och gestaltning 
  • Den folkbildande insatsen 
  • Forskningsinsatsen. 

Priset tilldelas föreningen och består av ett diplom och 10 000 kr.

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2018-12-03 12:56:41) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2020-10-13 05:45:34) Kontakta föreningen