Hedersomnämnanden Årets Hembygdsbok


Juryn för Årets Hembygdsbok gav hedersomnämnanden till tre böcker utgivna under 2017:

Image

Högsjö. Om en by, släkter, folk och grannar

Högsjö byaförening  
Nominerad av Medelpads Hembygdsförbund

Boken om Högsjö i Medelpad har trots byns litenhet fått en stor hembygdsbok. En gedigen lokalhistorisk kartläggning av såväl Högsjö som grannbyarna. Föredömligt med kartor, person- och ortsregister, därtill ett bildmaterial som är mycket fint med ett stort dokumentärt värde. En avslutande dokumentation av fotografer (de som själva aldrig kom med på bild) förtjänar ett extra plus.

Image

Lägg i söcker och döppa

Medåkers hembygdsförening
Nominerad av Västmanlands hembygdsförbund

Från Medåker i Västmanland kommer den lilla receptsamlingen Lägg i söcker och döppa  som handlar uteslutande om kakrecept. Boken är, trots sitt ringa format, ett lysande exempel på ett väl genomfört dokumentations¬arbete, och dels lyfter den fram ett typiskt kvinnligt kulturarv samtidigt som hela produktionsteamet består av kvinnor. Boken har en vacker och konsekvent genomförd formgivning, med korta presentationer av receptmakerskorna, illustrerad ibland med ett faksimil av ett handskrivet recept eller med vackert sepiatonade foton.

Image

Bilder från Hyssna

Hyssna hembygdsförening
Nominerad av Västergötlands hembygdsförbund
Från Västergötland kommer Bilder från Hyssna – ett rikt illustrerat praktverk utgivet av Hyssna hem¬bygds¬förening och Hyssna fotoklubb. Redaktören håller ihop bokens många kapitel med flera olika författare på ett förtjänstfullt sätt, och bildmaterialet är av hög kvalitet. De båda föreningarna har jobbat minutiöst både med urvalet av bilder, men också sett till att de reproducerats i boken  på ett fullödigt sätt. Boken speglar alla aspekter på bygden: förhistorien, naturen, skolan, kyrkan, näringarna och folkrörelserna (inkl populärkultur) samt några personligt hållna artiklar.

 

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2018-11-09 08:52:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2019-06-26 09:36:03) Kontakta föreningen