Stav, sock, runsten och kummel – råmärken och fornlämningar på äldre lantmäterikartor


Välkommen till ett webbinarium om historiska kartor med Clas Tollin är författare, filosofie doktor i kulturgeografi och docent i agrarhistoria vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Clas Tollin har tidigare arbetat vid Riksantikvarieämbetet där han bland annat skrev boken ”Ättebackar och Ödegärden: De äldre lantmäterikartorna i kulturmiljövården”. Boken lade grunden till en enhetlig metodik för användningen av historiskt kartmaterial i kulturmiljöarbetet. Vid Riksarkivet ledde han projektet ”Nationalutgåva av de äldre geometriska kartorna”, vilket gjorde det möjligt att digitalt tillgängliggöra Sveriges unika bestånd av storskaliga lantmäterikartor från perioden 1630–1655. Clas Tollins arbete med Sveriges storskaliga kartmaterial från stormaktstiden resulterade 2021 i boken ”Sveriges kartor och lantmätare 1628 till 1680: Från idé till tolvtusen kartor”, som utgavs av Kungliga Vitterhetsakademien.

Webbinarieledare

Clas Tollins, från Sveriges lantbruksuniversitet

Datum

5 maj kl 15-16.

Du anger datum och tillfälle vid anmälan.

Anmälan

Antal deltagare: Inget max antal
Sista anmälningsdag: Ända fram till seminariestart

När du anmält dig får du ett bekräftelsemejl med länk till seminariet. Ett påminnelsemejl kommer skickas på morgonen dagen före seminariet. Du kan logga in cirka 15 minuter före start.

Anmäl dig här

Frågor?

Mejla då [email protected] 

Lästips!

Läs mer om SHF:s och hembygdsrörelsens arbete med odlingslandskapet

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2023-01-30 13:01:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2023-01-31 07:48:32) Kontakta föreningen