Riktlinjer för användning av logotyp för Kulturarvet som besöksmål


Det här är riktlinjer för användning av logotyp för Sveriges hembygdsförbunds satsning Kulturarvet som besöksmål.


Logotypen ägs av Sveriges hembygdsförbund och får användas under förutsättning att följande uppfylls:
  • Satsningen Kulturarvet som besöksmål ska beskrivas i anslutning till logotypen. Beskrivningen kan vara i kort format, dock minimum den beskrivning som SHF tagit fram: ”Kulturarvet som besöksmål är Sveriges hembygdsförbunds satsning för en stärkt position inom besöksnäringen”. Logotypen får alltså inte användas ensam, exempelvis på medlemsföreningars hemsidor där enbart aktiviteter eller besöksmål presenteras.
  • Följande länk ska anges i nära anslutning till logotypen och den beskrivande texten: www.hembygd.se/kulturarvet-som-besoksmal.
  • Logotypen får inte används i sammanhang med budskap som är oförenliga med hembygdsrörelsens värderingar som finns att läsa på www.hembygd.se/grundsyn.
  • Logotypen får inte användas av aktör utanför hembygdsrörelsen på ett sätt som kan vilseleda allmänheten till att tro att det är hembygdsrörelsen eller Sveriges hembygdsförbund som står bakom aktörens budskap.
  • Logotypen ska användas i sin helhet utan att dess komponenter snedvrids, ändras eller separeras.

Medlemsföreningar behöver inte be om tillstånd om ovanstående villkor uppfylls.

Övriga aktörer behöver ansöka om tillstånd från Sveriges hembygdsförbund.

För frågor, tillstånd och tillgång till logotypen i olika format kontakta SHF:s kommunikatör Olov Norin på [email protected]

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2022-04-06 16:05:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2024-03-22 13:33:24) Kontakta föreningen