Hembygdsrörelsen välkomnar besökarna tillbaka efter pandemin


Pressmeddelande 5 april 2022

Pandemin drabbade hembygdsrörelsen hårt genom få besökare och ansträngd ekonomi. Nu välkomnar man besökarna tillbaka med en sommarkampanj. Målet är besöksrekord 2022.

- De senaste två åren har varit tuffa för våra 2000 föreningar med en sammanlagd förlust på runt 145 miljoner kronor. Nu välkomnar vi besökarna lite extra till våra många besöksmål och arrangemang, säger Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges hembygdsförbund.

Normalt sett tar hembygdsrörelsen emot över 4,5 miljoner besökare varje år. Efter en rejäl nedgång till bara 1 miljon besökare under pandemin är hembygdsrörelsen nu på väg tillbaka mot en mer normal nivå.

Och det finns trender som talar till hembygdsrörelsens fördel. I regeringens besöksnäringsstrategi betonas bland annat vikten av ett lokalt fokus. Många lyfter också fram trender som handlar om hållbarhet och att turista i sin närmiljö.

Nu hakar Sveriges hembygdsförbund de rådande trenderna och siktar på besöksrekord för 2022. Man jobbar sedan ett par år tillbaka med aktörer inom besöksnäringen, bland annat Visit Sweden, och stöttar sina föreningar för att nå ut till fler.

- Vi tror att det finns en stor potential att nå ut till människor från både när och fjärran. Den rådande hemestertrenden gör att allt fler utforskar sin närmiljö i stället för att resa till Thailand. Här har vi en styrka genom att finnas i varje kommun över hela landet. Hembygdsrörelsen är aldrig långt bort, säger Jan Nordwall.

Om Sveriges hembygdsförbund

Sveriges hembygdsförbund bildades 1916 och är idag med sina 2 000 föreningar och 400 000 medlemmar en av Sveriges största folkrörelser. Vår gemensamma vision är en levande hembygd öppen för alla. Hembygdsföreningar har en bred verksamhet med fokus på att ta tillvara och tillgängliggöra det lokala kulturarvet och natur- och kulturlandskapet. Varje år tar föreningarna emot runt 4,5 miljoner besökare till tusentals aktiviteter runt om i landet. Hembygdsrörelsen spelar en viktig roll, både för den lokala identiteten och för utvecklingen av lokalsamhället.

www.hembygd.se

Om Kulturarvet som besöksmål

Kulturarvet som besöksmål är namnet på Sveriges hembygdsförbunds satsning för en stärkt position i besöksnäringen. Syftet med satsningen är att fler ska få tillgång till kulturarvet och samtidigt skapa förutsättningar för ökat engagemang och stärkt ekonomi inom hembygdsrörelsen.

www.hembygd.se/kulturarvet-som-besoksmal  

Kontakt

Jan Nordwall, generalsekreterare Sveriges hembygdsförbund, 070-794 91 24, [email protected] 
Olov Norin, kommunikatör Sveriges hembygdsförbund, 070-789 71 01, [email protected]

www.hembygd.se/statistik

www.hembygd.se/press


Sveriges Hembygdsförbund samlar en av Sveriges största folkrörelser med över 2 000 föreningar och runt 400 000 medlemmar. Hembygdsrörelsen spelar en viktig roll för kulturarvet, den lokala identiteten och utvecklingen av lokalsamhället.
 

Skapad av: Olov Norin (2022-04-05 07:28:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2022-06-03 08:07:07) Kontakta föreningen