Föreningsinformation med anledning av coronasmittan 2020-2021


Sveriges hembygdsförbund följer utvecklingen för pandemin och står i regelbunden kontakt med myndigheter och andra organisationer. Vi hjälper också till med att sprida information om hur smittspridningen kan begränsas. Här hittar ni som medlemmar information om hur verksamheten i föreningarna kan påverkas. Ta även del av informationen på Krisinformation.se och informationen för civilsamhället på hemsidan för MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).


22 december 2021

Skärpta restriktioner från och med 23 december

Läs mer om vad som gäller:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/12/fler-smittskyddsatgarder-infors-den-23-december-2021/

Generellt uppmanas alla att undvika trängsel och att jobba hemifrån om det går. Det är också fortsättningsvis viktigt med god handhygien. Alla uppmanas att vaccinera sig. Ovaccinerade bör hålla avstånd till andra ovaccinerade och undvika sammanhang där många samlas.

Länsstyrelsen i ditt län är tillsynsmyndighet. Vänd er till dem för frågor.

Olov Norin
Kommunikatör vid Sveriges hembygdsförbund


1 december 2021

Skärpta restriktioner och möjlighet att använda vaccinationsbevis för viss typ av verksamhet

På grund av en ökad smittspridningen i omvärlden och vissa delar av Sverige återinförs nu restriktioner vid allmänna sammankomster med fler 100 besökare. Det handlar om att erbjuda besökare en anvisad sittplats, ha max åtta i varje sällskap och minst en meters avstånd mellan sällskapen. Arrangemang med färre än 100 deltagare inomhus eller arrangemang utomhus berörs inte. Ni kan alltså anordna arrangemang med 100 eller färre deltagare inomhus utan att vidta några särskilda åtgärder. Tänk dock på att tillgång till handtvätt eller handsprit är viktigt.

Regeringen beslut möjliggör också att arrangörer för viss typ av verksamhet kan kräva att besökarna har vaccinationsbevis. På så sätt slipper arrangörer ovan beskrivna åtgärder trots att man är fler än 100 besökare. Som vaccinationsbevis används de covidbevis som visar att man är vaccinerad och som utfärdas av E-hälsomyndigheten. Covidbeviset kan visas upp digitalt eller beställas på papper från myndigheten. Arrangören behöver ingen app eller liknande för att läsa av vaccinationsbevisen. Det går bra att titta på dem.

Länsstyrelsen i ditt län är tillsynsmyndighet. Vänd er till dem för frågor.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/atgarder-mot-covid-19-fran-22-november-och-fran-1-december/

Här hittar du vanliga frågor om vaccinationsbevis:

www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/covidbevis/svar-pa-vanliga-fragor-om-covidbevis

Här beställer man vaccinationsbevis:

http://covidbevis.se/vaccinationsbevis-web   

De allmänna råden till de som inte är vaccinerade gäller även fortsättningsvis. Det handlar om att hålla avstånd till andra ovaccinerade och att undvika sammanhang där många samlas.

Olov Norin

Kommunikatör vid Sveriges hembygdsförbund


29 september 2021

Restriktioner hävs - taken för antal deltagare tas bort idag

Restriktioner för deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar avvecklas från och med idag 29 september. Den höga vaccinationstäckningen i befolkningen är den viktigaste bakomliggande förutsättningen.

Läs mer på www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin

Fortsätt ändå att vara försiktiga!

Tänk på att det fortfarande är viktigt att vi alla bidrar till att minimera smittspridningen. De gäller att följa de rekommendationer som kommer kvarstå och följa Folkhälsomyndighetens rekommendation att vaccinera sig.

Olov Norin
Kommunikatör vid Sveriges hembygdsförbund


16 september 2021

Kulturrådets krisstöd till särskilda behov i kulturlivet

I måndags, 13 september, öppnade Kulturrådet för ansökan om krisstöd till särskilda behov i kulturlivet med anledning av pandemin. Ansökningsperioden är fram till 4, 5 eller 6 oktober beroende på typ av verksamhet. Stödet riktar sig till projekt som har startdatum tidigast 13 september 2021 och kommer genomföras senast december 2022.

Kontakta Kulturrådet om du har frågor på [email protected] eller 08-519 265 00. Du kan också delta vid ett webbinarium, tisdag 21 september kl. 12-13, där Kulturrådet berättar om höstens nya krisstöd och går igenom ansökningsblanketten. Där finns också chans att ställa frågor.

Läs mer på www.kulturradet.se/krisstod-till-kulturen-1

Tak för antal deltagare tas bort 29 september

Regeringen har meddelat att restriktioner om deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kommer att avvecklas från och med den 29 september 2021. Den höga vaccinationstäckningen i befolkningen är den viktigaste bakomliggande förutsättningen.

Läs mer på www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-coronapandemin

Fortsätt vara försiktiga!

Det här är så klart en glädjande nyheter för alla våra medlemsföreningar. Samtidigt är det viktigt att vi alla fortsätter vara försiktiga för att minimera smittspridningen. De gäller att följa de rekommendationer som kommer kvarstå och följa Folkhälsomyndighetens rekommendation att vaccinera sig.

Olov Norin

Kommunikatör vid Sveriges hembygdsförbund


25 augusti 2021

Även om fler vaccinerats och många verksamheter öppnat upp behöver vi fortsätta att följa myndigheternas restriktioner och rekommendationer. Fortfarande gäller följande restriktioner:

 • Inomhusarrangemang utan sittplatser: 50 deltagare.
 • Inomhusarrangemang med sittplatser: 300 deltagare. Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får vara högst åtta personer.
 • Utomhusarrangemang utan sittplatser: 600 deltagare.
 • Utomhusarrangemang med sittplatser: 3 000 deltagare. Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får vara högst åtta personer.
 • Privata tillställningar i hyrd lokal: 50 personer.

Läs mer på www.krisinformation.se

Tänk på att vissa tillställningar faller utanför regleringarna för arrangemang enligt ovan. På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du ta del av en förteckning av vad som gäller för olika typer av tillställningar: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/max-antal-deltagare-i-sammankomster-och-i-olika-lokaler/    

Är du osäker, prata med din kommun om vad som gäller och ta också del av information på Länsstyrelsens hemsida.

Olov Norin
Kommunikatör Sveriges hembygdsförbund


2 juli 2021

Lite mer normalt men fortsatt försiktigt
Så kanske vi kan beskriva läget just nu. Med de lättnader i restriktioner som trädde i kraft 1 juli - se inlägget nedan från 27 maj - kan många aktiviteter i föreningarna genomföras som vanligt. Det är viktigt både för hembygdsrörelsen och alla svenskar som suttit inne under pandemin och som nu längtar ut i landskapet. Riktigt stora evenemang får vi dock vänta med.  Vi som är vaccinerade vågar nu röra oss mer fritt bland människor men vi ska ändå vara försiktiga - det är fortfarande en pandemi som drabbar människor svårt i hela världen. Ta del av myndigheternas information och var rädda om varandra.

Nytt statligt krisstöd på väg
I dag kom också beskedet att Kulturrådet ska fördela ytterligare 458 miljoner i krisstöd till kulturlivet. Villkoren för bidragen är ännu inte kända - så besök gärna www.kulturradet.se själva de kommande veckorna. Vi får hoppas att det är möjligt för hembygdsföreningar och annan ideell verksamhet att söka stödet.

Vi önskar alla en lång skön sommar!

Jan Nordwall
Generalsekreterare


27 maj 2021

Positiva besked från regeringen i dag inför sommaren i hembygdsrörelsen
Äntligen ser vi ljuset i tunneln! Med stöd av sjunkande smittospridning och antal döda och att fler och fler vaccineras, kunde regeringen i dag presentera lättnader av restriktioner i fem steg.

Från 1 juni gäller:

 • Inomhus med sittande publik: max 50 personer
 • Utomhus med stående publik: max 100 personer
 • Utomhus med sittande publik: max 500 personer

Från 1 juli gäller: 

 • Inomhus med stående publik: max 50 personer
 • Inomhus med sittande publik: max 300 personer
 • Utomhus utan anvisad sittplats: max 600 personer
 • Utomhus med sittplats: max 3 000 personer
 • Maxantal för privata sammankomster höjs från 8 till 50 personer
 • Lättnader i råden till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten och stämmor.
 • Serveringsställen får hålla öppet längre och regler för maxantal per sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort för servering utomhus. Det blir även tillåtet att servera mat och dryck stående utomhus.

Föreningar som normalt möter en stor publik  vid nationaldagsfiranden eller midsommar får alltså acceptera mer begränsade evenemang, men föreningar som vanligen får färre besökare än 100 personer vid dessa utomhusevenemang kommer att kunna fira som vanligt. Eller nästan - myndigheterna vill att vi undviker trängsel och den rekommendationen gäller tills vidare. Om utvecklingen är fortsatt positiv kan restriktionerna lättas ytterligare.

Ytterligare lättnader som planeras i juli

 • I mitten av juli hoppas man att regleringen med ett visst antal kvadratmeter per person för aktiviteter inomhus och utomhus ska kunna tas bort. 

Vi hoppas innerligen att dessa positiva besked gör det möjligt för alla er i föreningarna att åter våga bjuda in till hembygdsgårdar och aktiviteter. Använd då gärna den nya och förbättrade aktivitetskalendern på www.hembygd.se. 

Jan Nordwall
Generalsekreterare


22 april 2021

Det är skönt att våren tar fart och att sommaren närmar sig. Samtidigt har vi fortfarande en svår situation med hög smittspridning i landet. Det kan verka mörkt men det finns också ljus. Vaccinationen fortsätter stadigt framåt. Fler och fler blir vaccinerade vilket skapar trygghet och inger hopp.

Hur ska man då tänka inför sommaren som vanligtvis innebär högsäsong med många aktiviteter? I år, liksom förra året, är det svårt att planera. Det viktigt att vi alla följer myndigheternas restriktioner och rekommendationer. Samtidigt är det inte nödvändigt att ställa in all verksamhet. Det kan faktiskt vara klokt att planera för aktiviteter men samtidigt ha en plan B där man får göra anpassningar eller i värsta fall ställa in.

SHF har sammanställt en lista på tips på aktiviteter som man trots allt kan genomföra, förutsatt att man följer rådande restriktioner och rekommendationer. Det handlar bland annat om idéer som kommit upp under seminariet "Hur ska vi göra med sommarens aktiviteter?" som hållits under mars och april. Vissa tips har redan genomförts medan andra bara är goda idéer. Har du egna tips kan du skicka in dem längst ner på sidan.

Klicka här för att ta del av tipsen >

Angående uthyrning av lokal:

Tänk på att föreningen har ansvar för att rådande restriktioner följs vid uthyrning av lokal. Om SHF har tolkat reglerna rätt så är detta ansvar delat mellan den som hyr ut och hyresgästen. Här kan du själv läsa mer om vad som gäller vid uthyrning av lokal:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/tillsynsvagledning-for-verksamheter/?exp=84963#_84963

Tips! Ta gärna del av den information som Bygdegårdarnas riksförbunds ger på sin hemsida:

https://bygdegardarna.se/om-oss/information-och-atgarder-angaende-covid-19/

Olov Norin

Kommunikatör Sveriges hembygdsförbund


31 mars 2021

Uppdaterad information om möten och aktiviteter
Det är inte helt lätt att tolka myndigheternas restriktioner och rekommendationer. Regeln om högst 8 personer kan man uppfatta borde gälla alla slags möten eftersom själva poängen är att motverka smittspridning mellan människor oavsett anledning. Därför har vi tidigare rekommenderat den begränsningen som riktmärke för alla slags möten. Formellt har dock föreningsrätten företräde och det är därför tillåtet att hålla medlemsmöten med fler än 8 personer om man iakttar möjligheten till distans mellan deltagarna. Men i dagsläget avråder vi från sådana möten. Smittspridningen är alltjämt hög och ökar i det som beskrivs som en tredje våg. Såväl medlemmar som besökare tillhör i stor utsträckning riskgruppen äldre, vilket motiverar särskild hänsyn. Vi ser fortfarande digitala möten som ett bra alternativ, även om vi förstår att många föreningar av olika skäl har svårt att bjuda in till sådana möten.

Det här gäller:

 • Publika aktiviteter ska betraktas som allmän sammankomst och offentlig tillställning och här gäller begränsning om 8 personer. 

 • Medlemsmöten som årsmöten och styrelsemöten är inte allmän sammankomst och får genomföras utan begränsning av antalet deltagare. Man måste då kunna hålla fysisk distansering om 1-2 meter mellan deltagarna. Det gäller oavsett om mötet hålls utomhus eller inomhus. Om föreningsmötet hålls inomhus eftersträvas 20+ kvm per person. Det måste finnas tillgång till handtvätt och handsprit. Man kan inte ha någon servering i samband med mötet. Beräkning av maxantal ska dokumenteras och anslås. Det får inte uppstå trängsel vid in- och utgångar eller vid toaletter.

På den här sidan finns ytterligare information: www.lansstyrelsen.se/stockholm


26 mars 2021

Nytt krisstöd för hembygdsföreningar - sök senast 7 april
Sveriges hembygdsförbund har 25/3 valt att återinträda i Ideell kulturallians för att ge medlemsföreningarna möjlighet att ta del av kulturalliansens krisstöd. Det är Postkodstiftelsen som gått in med pengar för "stöd och utveckling av den ideella kultursektorn under coronakrisen och i en återuppbyggnadsfas”. Projektet har som huvudsakligt syfte att stötta det lokala kulturlivets föreningar under coronakrisen.  All information om stödet hittar ni på wwww.ideellkultur.se.
Ansökan görs senast 7 april.

Nya rekommendationer angående museer och besökare från 25 mars
Folkhälsomyndigheten har utfärdat nya rekommendationer för museer, konsthallar, nöjesparker med flera. Vi uppfattar att detta ska tillämpas även för hembygdsgårdar och att det innebär en viss lättnad för hembygdsföreningars verksamhet.
Så här skriver man på myndighetens hemsida: 

"Syftet med de regler och allmänna råd som finns är att undvika trängsel. I många fall har verksamheter som nöjes-, tema- och djurparker och liknande anläggningar stora ytor, men trängsel kan ändå uppstå på enskilda platser inom anläggningarna och vid till exempel entréer, attraktioner och sevärdheter när besökarna inte är jämt utspridda över verksamhetens yta. Eftersom det ur smittskyddssynpunkt inte är bra att samla för många människor på en plats blir följden att varje besökare måste kunna disponera en stor yta. Därför har Folkhälsomyndigheten satt en begränsning för att hålla nere det totala antalet besökare: det behövs 20 kvadratmeter per person för att kunna bedriva verksamheterna på ett smittsäkert sätt. För museer och konsthallar gäller 10 kvadratmeter per person, precis som för butiker, men antalet samtidiga besökare får aldrig överstiga 500 personer oavsett hur stora lokalerna är. "

Läs också  på Folkhälsomyndighetens hemsida  

Gör ett program för aktiviteter - kan vara viktigt för att kunna söka krisstöd från Kulturrådet i efterhand
Även om det råder osäkerhet vilka aktiviteter som kan genomföras under våren och sommaren, är det viktigt att ända göra en aktivitetsplan. Det kan underlätta för att i efterhand söka krisstöd i den händelse att ni varit tvungna att ställa in aktiviteten. 

Jan Nordwall
Generalsekreterare


22 mars 2021

Får vi ha möten i föreningen? 
Frågan är relevant för alla föreningar som planerar för årets aktiviteter. Pandemilagens begränsningar och myndigheternas råd och rekommendationer är inte helt lätta att tolka, men vi uppfattar att regeringens förbud mot allmänna sammankomster med fler än 8 personer är tillämpligt för alla aktiviteter som föreningen anordnar. Det gäller oavsett om man samlas inomhus eller utomhus, och om aktiviteten är öppen för allmänhet eller endast medlemmar. Pandemilagen som trädde i kraft 10 januari gäller fram till 30 september 2021. Lagen ger regeringen rätt att fatta beslut om ytterligare åtgärder som hindrar smittspridning. Detta betyder inte att förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 8 personer kommer att gälla hela sommaren. Regeringen kan om läget förbättras mildra restriktionerna om situationen förbättrats. Vaccineringen är här helt avgörande. Många medlemmar i hembygdsföreningar tillhör gruppen äldre och kommer med regionala variationer att få vaccin under våren, om vaccineringen går enligt plan. Riksförbundet bedömer därför att föreningar kan planera för aktiviteter under sommaren som välkomnar medlemmar och allmänhet. Men vi rekommenderar starkt att ni har en plan B i den händelse att läget förändras och är uppmärksamma på att restriktioner kan vara regionala och även lokala. 

Extra seminarier om aktiviteter i pandemin
Vi är övertygade om att ni har mycket att lära varandra. Riksförbundet ordnar därför tre seminarier för erfarenhetsutbyte och tips om hur vi kan planera sommarens aktiviteter under pandemin. Mer information hittar ni på vår sida om webbseminarier. Seminarierna är öppna för alla föreningsmedlemmar.

Krisstöd?
Riksförbundet undersöker möjlighet för föreningar att söka ytterligare krisstöd och kommer senare under veckan, senast 26 mars, att gå ut med mejl till alla föreningar med information som vi tror välkomnas av alla föreningar. 

Håll ut! 
Pandemin drar verkligen ut på tiden. Vi väntar alla på en återgång till en mer normal situation där vi slipper tänka på munskydd, på att hålla avstånd så fort vi möter någon i affären eller på trottoaren och där vi kan umgås med nära och kära utan oro för vår hälsa. Vi längtar alla efter att få mötas i föreningarna. Vi hoppas och vågar tro på en ljusnande vår och en glad sommar, men måste hålla ut ännu en tid. 

Ta hand om er, 
Jan Nordwall, generalsekreterare


24 februari 2021

Från 25 februari är det möjligt att söka krisstöd för inställda evenemang under oktober-december 2020. Ansökningstiden är fram till 15-17 mars beroende på typ av aktivitet. Besök www.kulturradet.se för information. 

Nya restriktioner med anledning av pandemin är på gång. Det är möjligt att det kommer att medföra vissa lättnader för museer som i många fall varit helt stängda. Vi hoppas återkomma med information när regeringen fattat sitt beslut.

Jan Nordwall
Generalsekreterare
08-441 54 84 


5 februari 2021

Det statliga krispaketet för inställda evenemang under perioden oktober-december 2020 är ännu inte öppet för ansökan. Anledningen sägs vara att man inväntar godkännande från EU-kommissionen.  På måndag 8 februari öppnar dock ansökan för krisstöd för våren. Läs mer här: www.kulturradet.se. Jag uppmanar er att bevaka informationen på Kulturrådets hemsida eftersom det förstnämnda krispaketet kan bli godkänt inom kort och ansökningstiden är begränsad.

Ny sida om årsmöten under pandemin. 
Det är många frågor om årsmöten och våra webbseminarier har lockat över 100 deltagare per tillfälle. Ett sista tillfälle ges på tisdag 9 februari. Anmäl er här: Webbseminarier.

Besök vår nya informationssida med riktlinjer och råd om årsmöten här:

Årsmöten i pandemin >


1 februari 2021

Nytt krisstöd på gång
Som jag skrev i mitt inlägg från 12 januari, är det ytterligare statligt krisstöd på gång för det fria kulturlivet - en övergripande beskrivning för alla kulturaktörer som inte är offentliga kulturinstitutioner. Den här gången gäller stödet för inställda och uppskjutna evenemang för perioden oktober-december 2020. Ni kan alltså söka stöd för att kompensera er för de intäkter som ni gick miste om när ni till exempel var tvungna att ställa in adventsfirandet. Information om stödet hittar ni på Kulturrådets hemsida krisstöd till kulturen.

Många frågor om årsmöten 
Vi får hela tiden många frågor från föreningarna om hur man bör tänka kring årsmöten. Sveriges hembygdsförbund håller därför tre webbseminarier på temat årsmöten under pandemin. Seminarierna leds av undertecknad och Anna-Karin Andersson, förbundets vice ordförande. Vuxenskolan medverkar för att ge vägledning till hur man arrangerar digitala seminarier. Ett vanligt missförstånd är att man ser stadgarnas krav på sista datum för årsmöten som något absolut som föreningen inte kan frångå. Det stämmer inte. Den pågående pandemin gör att man måste tänka om. Det viktiga är att man upprätthåller de demokratiska principerna. Om årsmötet flyttas eller hålls i annan form - t ex digitalt eller via telefon - måste alla medlemmar få god och likvärdig information samt ges samma möjlighet att påverka besluten.

Ta hand om era stadgar!
Det är också viktigt att vårda sina stadgar. De ska alltid finnas till hands när man genomför ett årsmöte. Om det gått många år sedan de skrevs kan det också vara bra med en översyn. Verkligheten kan ha förändrats. Stadgar av äldre datum har dessutom ofta ett ålderdomligt språkbruk som kan behöva uppdateras för att passa nu aktiva generationer av medlemmar.  Ta gärna intryck av hembygdsförbundets rekommendationer för stadgar för lokala föreningar.  

E-posta medlemmarna!
E-post har varit en möjlighet åtminstone sen 1990-talet. Det är inte längre "ny" teknik. I dag måste det vara huvudalternativet för att skicka meddelanden till medlemmarna i föreningen. Ni som fortfarande skickar vanliga brev bör tänka om! Det blir betydligt lättare att kommunicera med medlemmarna och ni sparar mycket pengar. Det blir särskilt tydligt i år när ni kan behöva göra extra utskick till medlemmarna för att informera om årsmötet. Ni får också svårt att få föryngring och nya medlemmar om ni endast kommunicerar på gammalt sätt. Har ni medlemmar som absolut inte kan ta emot e-post kan ni undantagsvis skicka brev endast till dem. 

Ta hand om er - inget varar för evigt och pandemin kommer förr eller senare att klinga av

Jan Nordwall
Generalsekreterare
[email protected]
08-441 54 84


12 januari 2021

Pandemilag med stränga begränsningar för möten
Riksdagen har fattat beslut om en tillfällig pandemilag för att förhindra smittspridning av covid-19. Lagen trädde i kraft 10 januari och medför strikta begränsningar för möten och aktiviteter och får stor påverkan på hembygdsföreningarnas verksamhet. Det är viktigt att alla tar del av informationen från myndigheter och regering.  Läs mer här:

Folkhälsomyndighetens checklista för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
Regeringens pressmeddelande om pandemilagen 

Här framgår att privata sammankomster som till exempel i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut  får ha högst 8 personer som deltagare.

Ytterligare krisstöd under våren 2021
Ett nytt krispaket kommer att fördelas för inställda evenemang  under våren 2021. Den 14 januari delar vi i en hearing med Statens kulturråd för att lyfta fram hembygdsrörelsens behov. Många hembygdsföreningar har sökt och beviljats stöd från de krispaket som fördelats för 2020 och vi uppmanar alla föreningar att vara uppmärksamma på informationen från Sveriges hembygdsförbund och Kulturrådet inför nästa fördelning. Det är också viktigt att ni informerar era kommuner om hur pandemin påverkar er verksamhet och ekonomi. Läs om krisstödet på Kulturrådets hemsida

Årsmöten måste hållas digitalt eller flyttas
Pandemilagen påverkar hembygdsföreningarnas stundande årsmöten, vilka normalt hålls under perioden januari-mars. Vi rekommenderar alla föreningar att antingen hålla mötet digitalt eller att flytta mötet till sommaren. Vi avråder från att ni skjuter upp mötet på obestämd tid. Många föreningar har under 2020 prövat digitala mötesverktyg med gott resultat. Fördelarna är att man därmed kan följa stadgarnas bestämmelser om när mötet ska hållas samt få de nödvändiga besluten om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och förrätta förtroendeval. Nackdelarna är att det kan vara svårare att föra en diskussion i mer komplicerade frågor och att många medlemmar är ovana vid digital mötesteknik. Det finns också ett motstånd mot digitala hjälpmedel som till en del är psykologiskt - man tror att det är svårare än det faktiskt är - och till en del beror på brist på tekniska resurser i form av dator med mikrofon och kamera och en stabil internetuppkoppling.  Vi uppmanar ändå alla föreningar att undersöka möjligheten. Digital mötesteknik kan användas i många andra sammanhang i föreningens arbete och ni kan också dra nytta av de olika konferenser och kurser som Sveriges hembygdsförbund erbjuder.

Ni kan också välja att skjuta på årsmötet till ett senare tillfälle. Många påpekar att det innebär ett brott mot stadgarna. Men stadgarna är det regelverk som föreningen själv lagt fast för en fungerande föreningsdemokrati. I undantagsfall kan det bli nödvändig att frångå stadgarna. Sveriges hembygdsförbund menar att pandemilagen medför ett sådant undantag och vi undersöker själva om vi kan flytta årets riksstämma, som enligt stadgarna ska hållas senast i maj. Det väsentliga är att ni informerar medlemmarna om hur pandemin påverkar er verksamhet och kan försvara beslut att frångå stadgarna på kommande årsmöte. Ni måste självklart ta kontakt med valberedning och föreningens revisor. Man bör samtidigt förstå att det inte finns några garantier för att mötet kan genomföras på vanligt sätt under sommaren. Trots vaccinationer och sommarhalvårets möjligheter att hålla möten utomhus, kan vi inte säkert veta att pandemin är över i sommar. I slutändan beror det på om människor följer de rekommendationer och restriktioner som utfärdats av riksdag och regering och ansvariga myndigheter.  

Planera för ännu en annorlunda sommar
I bästa fall är pandemin överstånden i sommar och vi törs planera för en återgång till en mer normal verksamhet. Vår bedömning är dock att det kommer att dröja. Det sociala livet och människors beteende har påverkats i grunden under pandemin och många kommer att vara försiktiga med att delta i större sammankomster även den här sommaren. Försök därför att se på vilket sätt ni kan utveckla era aktiviteter och intäkter. Sommaren 2020 kunde vi se en ökning av utomhusaktiviteter som utflykter, guidningar och vandringar. Här finns möjligheter! Men se då också till att ta betalt för aktiviteten. Var inte heller blyga med att uppmana medlemmar och allmänhet om ekonomiskt stöd. Det kan ni till exempel göra i kontakten med medlemmar och genom hemsida och Facebook och andra sociala medier. Kulturarvet är allas ansvar! 

Ta hand om er!

Jan Nordwall
Generalsekreterare 
[email protected]
08-441 54 84


22 december 2020

Skjut inte upp årsmöten!
Det är nu 9 månader sedan pandemin drabbade Sverige. Vi är nog alla väldigt trötta på att tvingas begränsa vårt sociala umgänge och inte kunna göra saker som vi annars tar för självklara. Regeringen har skärpt restriktionerna inför julhelgerna och vi får hålla ut ännu en tid. Nyheten om att vaccinationerna nu kommer att inledas i slutet av december ger gott hopp om framtiden, men det kommer att ta tid att vaccinera hela befolkningen. Planera därför för att även sommaren 2021 kommer att påverkas av pandemin på olika sätt. Tänk efter innan ni planerar stora evenemang och fundera på alternativ verksamhet som inte samlar stora grupper av människor.

Under våren 2020 var det många - alltför många - föreningar som valde att skjuta på sina årsmöten på framtiden i hopp om att kunna hålla mötet under hösten. Vi kan konstatera att det inte var någon bra idé. Att skjuta upp eller helt ställa in årsmöten skapar problem i föreningen. Det är viktigt att kunna stänga böckerna för föregående år och kunna protokollföra beslut om ansvarsfrihet. Förtroendevalen måste genomföras för att man ska kunna utse firmatecknare och ansvariga för föreningens verksamhet och ekonomi. Föreningar som helt ställt in årsmötet för 2020 måste nu hålla ett möte för två verksamhetsår och dessutom i en situation när det inte är möjligt att träffas fysiskt i föreningen. Jag har tidigare (se de första inläggen på den här sidan) redogjort för olika alternativ. Jag rekommenderar också en kontakt med Vuxenskolan eller något annat studieförbund. De kan ge råd och stöd för ett digitalt möte. Ni är också välkomna att kontakta mig om ni är osäkra på hur ni bäst ska göra. 

Med det vill jag önska alla medlemmar en stämningsfull julhelg och ett gott nytt år, som jag är säker på kommer att bli bättre. Snart kommer vi att kunna träffas igen på riktigt på möten runt om i landet. 

 Ta hand om er!

Jan Nordwall
Generalsekreterare
[email protected]
08-441 54 84


30 november 2020

Fortsatt allvarligt läge
Som framgår av den dagliga nyhetsrapporteringen tycks det dröja innan pandemin släpper greppet om världen. Vi måste fortsätta att iaktta stor försiktighet för att skydda känsliga personer. Sjukdomen tycks slå väldigt olika. Vi vet att äldre personer drabbas mer, men inte alla. Vi vet att unga människor drabbas mindre - men även här finns undantag. Det bästa vi kan göra är därför att begränsa vårt sociala liv till ett fåtal personer. Det kan kännas tungt! Å andra sidan lider kanske människor i sydliga länder mer. I länder som Grekland, Spanien och Italien lever man ofta en stor del av sitt vardagliga liv utomhus. I Sverige är vi vana vid att hålla oss inomhus den mörka årstiden och ser fram mot att tända ljusen till advent och göra det mysigt inför julen. Kanske gör det oss bättre rustade för en längre tid av isolering. Glädjande är att många människor i städerna tycks återupptäcka naturen! Det är fullt med folk i naturreservaten på helgerna. Särskilt glädjande är att se barnfamiljer som tar sig tid att slå läger med matsäck och korvgrillning. Får man vara med om det som barn finns det goda chanser för att man som vuxen gör det med sina egna barn. 

Sveriges hembygdsförbund står fortlöpande i kontakt med myndigheter och departement. Några nya krispaket har ännu inte presenterats. Eftersom pandemin sannolikt kommer att påverka kulturlivet även under våren, vågar vi oss på en försiktig bedömning att det kan komma ytterligare krisstöd. Om och när så sker, kommer vi att gå ut med information till alla föreningar. 

Sköt om er!

Jan Nordwall
Generalsekreterare


30 oktober 2020

Skärpta restriktioner i flera regioner
Smittspridningen ökar snabbt i vissa delar av landet och vi uppmanar alla till försiktighet i det sociala umgänget. Även om regeringen 22 oktober öppnade för fler deltagare vid kulturevenemang (se nedan) så avråder vi generellt våra medlemmar - i synnerhet äldre - att arrangera och delta i aktiviteter där man inte kan garantera social distans mellan människor. Vi vill påminna om att det fortfarande går att söka visst stöd från staten för att anpassa aktiviteter under hösten, se www.kulturradet.se. Vi vill också återigen uppmana alla föreningar att se över möjligheterna till alternativa aktiviteter framåt, det gäller såväl nästa vår som sommar. Lägg inte alla ägg i samma korg! kan vi erbjuda en känsla av valborg eller midsommar på andra sätt än att samla många människor på en plats? Kan vi ta fasta på utflykter i mindre grupper och ta betalt för det? Kan vi dra bättre nytta av digitala lösningar i vår verksamhet? 

Önskar alla en fin Allhelgonahelg! Ett bra tillfälle att tänka på våra nära och kära, både de nu levande och människor i det förflutna. 

Jan Nordwall, generalsekreterare


22 oktober

Nu kan vi möta upp till 300 vid publika evenemang

Idag höjde regeringen gränsen för antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga evenemang till 300 personer, förutsatt att det är sittande publik med minst en meters avstånd mellan sällskap. Två personer i samma sällskap får dock placeras närmare varandra än en meter. Det kan öka möjligheterna för föreningar att planera aktiviteter i samband med julhelg och nästa års sammankomster, inte minst årsmöten. Allt under förutsättning att smittspridningen i samhället kan hållas nere. Ändringen träder i kraft 1 november. Läs regeringens pressmeddelande. 

Nytt statligt krisstöd för omstart och smittsäkra evenemang

Kulturrådet har nu öppnat för ansökan om stöd som kan användas för att göra anpassningar av verksamhet och aktiviteter i samband med pandemin. Totalt ska 480 miljoner fördelas. Sista ansökningsdag är beroende på verksamhet 4, 5 eller 6 november.

Sök krisstöd från Kulturrådet - www.kulturradet.se. Tänkt på att det är högt söktryck och kort ansökningsperiod. Kulturrådet hälsar att det är viktigt att ansökan är komplett med alla bilagor för att den ska kunna behandlas. Läs noga igenom informationen. Ansökan görs digitalt och ni behöver öppna ett användarkonto i Kulturrådets databas. 

Folkhälsomyndigheten tar bort de särskilda rekommendationerna för äldre

Idag meddelade också regeringen och Folkhälsomyndigheten att man inte längre ska särbehandla gruppen äldre, det vill säga personer över 70 år, med särskilda rekommendationer. Istället gäller samma rekommendationer som för alla andra i samhället. Det är ett glädjande besked för hembygdsrörelsens många aktiva och pigga pensionärer. Förhoppningsvis kan vi våga samlas igen fysiskt i mindre grupp som styrelsemöten och studiegrupper. Det är samtidigt viktigt att påpeka att det bygger på att alla människor följer  rekommendationerna om social distans, är restriktiva i umgänget, tvättar händerna ofta, stannar hemma om vi har symptom eller har närstående som är smittad, samt undviker platser där många människor samlas - till exempel kollektivtrafik i rusningstider. Vi kan också behöva visa civilkurage och säga till när andra nonchalerar dessa rekommendationer.  

Håll ut! Pandemin varar inte för evigt. Fortsätt att dra nytta av den digitala tekniken och fundera på om er förening kan erbjuda mer säkra aktiviteter framåt. Människor kommer säkert vara försiktiga under en längre tid och stora folksamlingar lär inte vara ett bra alternativ så länge ett vaccinationsprogram inte kunnat genomföras.

Ta hand om er!

Jan Nordwall
Generalsekreterare
Sveriges hembygdsförbund
Tel. 08-441 54 84
[email protected]


15 oktober 2020

Nu kan hembygdsföreningar söka statligt krisstöd
Har ni förlorat viktiga intäkter när ni på grund av pandemin tvingats ställa in evenemang under sommaren? Från 15 oktober kan ni söka krisstöd från Kulturrådet. Läs mer på https://www.kulturradet.se/krisstod-till-kulturen/

7 oktober 2020

Fick ni ställa in midsommarfirandet och gick miste om pengar? Klart med nytt statligt krispaket för kulturlivet
Regeringen presenterade 2 oktober ett nytt krisstöd för kulturlivet. Merparten - 881 miljoner - ska fördelas av Kulturrådet. Av dessa kommer 400 miljoner att fördelas som kompensation för uteblivna intäkter för evenemang under perioden juni - september. Det är glädjande för hembygdsrörelsen som har de flesta av sina publika aktiviteter under sommarmånaderna. Ni som var tvungna att ställa in midsommar- eller nationaldagsfirandet och därmed gick miste om intäkter kan alltså söka kompensation. Det gäller även alla andra större publika aktiviteter som ställdes in på grund av restriktionerna om max 50 personer. 

Utöver krisstödet för sommarmånaderna kan Kulturrådet fördela 80 miljoner i stöd till arrangörer för merkostnader för att evenemang ska kunna genomföras på ett smittsäkert sätt. Kulturrådet kommer också att ha en pott på ytterligare 371 miljoner utifrån behov i kulturlivet.  

Mer information på Kulturrådets hemsida - www.kulturradet.se
Läs också regeringens pressmeddelande 


28 september 2020

En lägesbild av hembygdsrörelsen i pandemin
22 och 24 september hölls ett ordförandemöte för de 26 regionala hembygdsförbunden. Den lägesbeskrivning som gavs om pandemins effekter för hembygdsrörelsen var generellt något bättre än befarat. Det finns givetvis flera exempel på föreningar som förlorat betydande intäkter på inställda evenemang, men många föreningar tycks ha klarat sig hyfsat bra under pandemin. Flera vittnar om lägre kostnader, att det varit många utomhusaktiviteter och att man fått tid att göra sådant som annars är svårt att hinna med - som vård och skötsel av byggnader, samlingar och arkiv. En del har också uttryckt att pandemin gett tillfälle för reflektion och omprövning. På sina håll, till exempel i Hälsingland och Jämtland, har föreningar som hållit öppet märkt av en tydlig ökning av "hemestrande" svenska besökare på sina sommarkaféer. På mötet uttrycktes en viss oro för vad den minskade kontakten med medlemmarna under 2020 kan leda till. Kommer vi att se ett ökat medlemstapp under året? Kommer föreningar som ställt in sina aktiviteter under året att orka starta om när pandemin är över? Helt klart är att det finns psykologiska effekter av pandemin som påverkar föreningslivet under en längre tid. Rekommendationen att utveckla andra, mer säkra, aktiviteter som inte innebär stora folksamlingar, gäller alltjämt. Vandringar, guidningar, cykelutflykter och andra utomhusaktiviteter har stora utvecklingsmöjligheter. Så våga släpp taget om husknuten! Jobba också digitalt! Det märks tydligt att pandemin gett en skjuts framåt för digital kommunikation som öppnar nya möjligheter för föreningar att kommunicera både inom föreningen - till exempel digitala styrelsemöten - och med allmänheten. Den nya kraftfulla Hembygdsportalen kom i rättan tid - passa på att utforska dess möjligheter för er förening!

Sveriges hembygdsförbunds arbete mot staten och politiken i pandemin
SHF har uppdraget att företräda hembygdsföreningarna nationellt gentemot regeringen och de statliga myndigheterna. Det gör vi genom att bevaka och analysera de statliga insatserna och genom att lyfta fram hembygdsrörelsens perspektiv i remissyttranden och i våra kontakter med tjänstemän och politiska företrädare. Vi följer också vad andra organisationer gör och ingår i olika nätverk som ger oss möjlighet att samverka med andra intressen. Ett exempel på det är nätverket för museer där SHF ingår tillsammans med Sveriges museer, Länsmuseernas samarbetsråd, Sveriges kommuner och regioner, arbetslivsmuseer, de centrala (statliga) museerna med flera. Riksantikvarieämbetet som har uppdraget att samordna museisektorn deltar också på mötena. Hembygdsförbundet har en egen kontaktperson på Kulturdepartementet vilket betyder att vi kan försäkra oss om att den politiska ledningen har kunskap om hembygdsrörelsens situation och behov. Vi kommer senare under oktober att ha ett möte med kulturministern och får då tillfälle att föra fram vår syn på föreningarnas behov under pandemin.  Det faktum att SHF valt att inte gå ut i media med debattartiklar och krav på statliga insatser, innebär alltså inte att vi förhåller oss passiva under pandemin.  Sveriges hembygdsförbund har en tämligen unik position eftersom vi både är en ideell miljöorganisation och kulturorganisation med stöd från Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet och Kulturrådet. Det ger oss flera kanaler för påverkan. 

SHF har fått frågor från föreningar om hembygdsrörelsen kan få ett riktat stöd av samma slag som idrottsrörelsen. I det sammanhanget är det viktigt att förtydliga att hembygdsföreningar i likhet med de flesta lokala föreningsverksamheter får sitt främsta offentliga stöd från kommun och region. Till skillnad från Riksidrottsförbundet har Sveriges hembygdsförbund inget uppdrag att fördela statsbidrag till sina medlemsföreningar. Eftersom det redan finns en ordning för fördelning av statliga verksamhetsbidrag för idrottsrörelsen har det varit möjligt för staten att förstärka bidraget för att möta pandemins effekter. Hembygdsrörelsens alla föreningar och förbund finansieras inte av statliga verksamhetsbidrag och ska alltså i första hand vända sig till sina kommuner och regioner för att söka utverka ett extra stöd under pandemin.  

Statliga krisstöd för kulturlivet
Regeringen har nyligen fattat beslut om ett krispaket på totalt 1,5 miljarder för kulturlivet. En del av detta innebär en förstärkning av de regionala verksamheter som har ett stöd genom Kultursamverkansmodellen. Här kan det finnas möjlighet i en del regioner att också fördela stöd till civilsamhället, alltså hembygdsrörelsen och andra föreningsverksamheter, men det varierar från region till region beroende på hur kulturplanerna utformats. All erfarenhet talar för att man kommer att prioritera institutionernas behov. Länsteater, länsmuseer och andra regionala institutioner har gjort stora förluster under året.

En del av krisstödet kommer att fördelas av Statens kulturråd. Kulturrådet har tidigare fördelat krisstöd till det fria kulturlivet för att kompensera för förlorade intäkter under våren 2020. Det finns exempel på hembygdsföreningar som beviljades bidrag därifrån. Det är ännu inte klart med villkoren för det nu aktuella krisstödet .  Just nu pågår en dialog mellan Kulturrådet och kulturbranschen om hur stödet bäst kan utformas. Sveriges hembygdsförbund anser i likhet med bl.a. Folkets hus och parker, att Kulturrådet främst bör bedöma den ekonomiska förlusten 2020 i jämförelse med föregående år. En hembygdsförening som 2019 genomförde ett större evenemang som inbringade 100 000 i nettoinkomst skulle i så fall kunna hävda detta som ett inkomstbortfall under 2020 i sin ansökan. SHF följer och försöker påverka frågan och kommer att informera hembygdsföreningar när det är klart hur stödet ska fördelas. 

Vi har också framfört att Riksantikvarieämbetets bidrag för kulturarvsarbete för 2021 bör förstärkas och ta hänsyn till pandemins konsekvenser för hembygdsföreningar och arbetslivsmuseer. Det intäktsbortfall som föreningar fått på grund av pandemin under 2020 innebär svårigheter för en del föreningar att ta hand om det kulturarv som man förvaltar.  

Avslutningsvis - pandemin är långt ifrån över. Europa finns tydliga tecken på en andra våg med ökad smittspridning. Vi uppmanar alla föreningar att följa restriktionerna och planera för att de kommer att finnas kvar i någon form under en längre tid. Skjut inte upp i väntan på bättre tider utan försök att ställa om! Använd digitala hjälpmedel och om det är svårt - dra nytta av stödet från Vuxenskolan och andra studieförbund. Hembygdsrörelsen har överlevt både Asiaten och Hong Kong-influensan på 1950- 60-talen. Vi klarar det här också!

Ta hand om er!

Jan Nordwall
Generalsekreterare
Sveriges hembygdsförbund
Tel. 08-441 54 84
[email protected]


27 augusti 2020

En viss lättnad på restriktionerna väntas - men fortsätt jobba digitalt!

Pandemin fortsätter att utvecklas i olika delar av världen. I Sverige kan vi glädjas åt minskad smittspridning och färre dödsfall men faran är inte över. Vi måste därför fortsätta följa Folkhälsomyndighetens restriktioner för att förhindra smittspridning och värna riskgrupperna i samhället. Regeringens restriktioner om högst 50 personer vid evenemang har vållat mycket diskussion inom idrottsrörelsen och i kulturlivet. Många menar att gränsen måste höjas och Folkhälsomyndigheten har 27/8 uttalat att man kan förorda en höjning till 500 personer per evenemang, med ett avstånd på 1 meter, och vi förväntar oss nu att regeringen inom kort utfärdar nya rekommendationer. 

Begränsningen till 50 personer parat med krav på särskild hänsyn till riskgrupper, dit alla över 70 år räknas, har annars bidragit till en tuff sommar för många föreningar som gått miste om värdefulla intäkter när aktiviteter och evenemang ställts in. Andra föreningar har hållit öppet ändå och dragit fördel av alla svenska turister. Regeringen har aviserat ett nytt krispaket till kulturen värt 1,5 miljarder kronor.  Det är ännu inte klart hur pengarna ska fördelas men vi utgår från att hembygdsföreningar ska kunna söka stöd för att täcka upp för sommarens inställda evenemang. Vi informerar er så fort vi får besked! Men kom ihåg att också ta kontakt med er kommun, det ligger i deras intresse att hembygdsföreningen finns kvar.

Nu börjar sommarsäsongen att närma sig sitt slut och i föreningarna träffas man återigen för att planera inför hösten och vintern. Många föreningar och även regionala hembygdsförbund som tidigare skjutit fram sina årsmöten till hösten i hopp om att situationen skulle ha förbättrats, tvingas nu genomföra sina möten ändå. Vi har tidigare tipsat om hur man kan tänka kring årsmöten, läs inlägg från 7 april nedan. Vi avråder generellt från att helt skjuta upp årsmöten till nästa år. Möten kan genomföras, trots restriktioner, om man är lite kreativ och tydlig i sin information till medlemmarna. 

Eftersom pandemin drar ut på tiden och det finns en osäkerhet om när läget kan förbättras och allt återgå till det vanliga, är det viktigt att vi använder tiden och tänker om. Vad kan vi göra utan att riskera människors hälsa och trygghet? Hur gör vi om även nästa sommar påverkas?  Föreningar som är alltför beroende av stora evenemang behöver undersöka om det finns alternativa sätt att till exempel erbjuda ett midsommarfirande och ta betalt för det, eller att skapa helt andra aktiviteter som kan göras i mindre grupp. Ni vet bäst själva! Jag vill dock bestämt avråda från att endast vänta på att pandemin ska ta slut. Jag tror nämligen att det dröjer innan vi kan umgås som vanligt igen.

Jag vill återigen slå ett slag för den digitala teknikens möjligheter. Under våren var det många av oss som fick pröva på digitala möten för första gången. Några föreningar och regionala förbund har också genomfört sina årsmöten med stöd av digital teknik. Sveriges hembygdsförbunds styrelse hade endast digitala möten under våren och beslutade i förra veckan att fortsätta med detta hösten ut. Ledamöterna i vår styrelse är spridda från Umeå till Göingebygden och vi vill inte utsätta någon för resor med allmänna färdmedel. Vi väljer därför att satsa fullt ut på digital mötesteknik och planerar just nu ett seminarieprogram för hösten där intresserade medlemmar ska kunna få kunskap om  Hembygdsportalen, om vårt arbete med turism, arkivfrågor och mycket annat. Eftersom vi vet att många är ovana vid digitala möten kommer vi att tillsammans med Studieförbundet vuxenskolan att satsa på ett kunskapslyft om digital mötesteknik.  Om allt slår väl ut kommer många fler medlemmar att kunna delta i riksförbundets aktiviteter än ett vanligt år när möten endast hålls fysiskt. Jag rekommenderar alla att ta kontakt med Vuxenskolan, eller något annat studieförbund, och fråga om man kan få hjälp att komma igång med digital mötesteknik. Ni har allt att vinna på detta! Kan man använda en smartphone kan man mötas digitalt, det är inte svårare än så.

Ta hand om er!

Jan Nordwall
Generalsekreterare
Sveriges Hembygdsförbund
Tel. 08-441 54 84
[email protected]


5 juni 2020

Fortsatt tuffa restriktioner, men inhemsk turism möjlig

Pandemin pågår alltjämt och är närvarande i vårt dagliga liv. Av hänsyn till vår nästa måste vi fortsätta att vara försiktiga. Regeringens tidigare restriktioner gäller i allt väsentligt, men häromdagen kom ett efterlängtat besked gällande resor inom landet. Förutsatt att man är frisk och symptomfri är det nu fritt att resa inom landet. Oavsett var man är, måste man dock iaktta social distans, tvätta händer ofta och visa särskild hänsyn mot äldre och andra riskgrupper.

I hembygdsrörelsen har de allra flesta ställt in sina nationaldagsfiranden och midsommarfiranden. Jag beklagar det djupt. Hembygdsföreningar behöver mötet med publiken. Högtider är tillfällen för fest och gemenskap som samlar bygden. Sveriges hembygdsförbund planerar att i dagarna uppmärksamma detta med ett pressutspel. Det är viktigt att samhället förstår att hembygdsföreningarna förlorar stora summor pengar på alla inställda evenemang och därför behöver allmänhetens stöd.

Trots detta kan den påtvingade paus som pandemin orsakar bli ett tillfälle för reflektion och nya idéer. Det är också ett tillfälle att lära nytt.  Många medlemmar har nu varit med på sitt första digitala möte. Det kanske kan vara ett alternativ även efter pandemin? Tekniken öppnar möjligheter att engagera medlemmar som bor långt från hembygdsgården. Tänka på alla medlemmar i förskingringen, som lämnat sin hembygd men inte sina rötter. I glesbygd kan man många gånger ha flera mil till ett möte. Då kan möjligheten att delta digitalt vara ett alternativ. Det är dock väldigt viktigt att man investerar i bredbandsutbyggnad. Pandemin visar hur viktigt detta är!

Möjligheten till inrikesresor innebär att föreningar även denna sommar kommer att få besök. Fritidshusägare, husbilsturister, familjer på dagsutflykt och andra kommer att vilja besöka föreningar för att fika, ta del av berättelser och uppleva kulturlandskapet och miljön på hembygdsgården. De är nyfikna och vill uppleva något nytt. I en nyligen avslutad förstudie om hembygdsturism som Sveriges hembygdsförbund genomfört med stöd av Tillväxtverket, blir det tydligt att hembygdsrörelsen har förutsättningar att bli en stark aktör inom turismnäringen. Vi har det som turister i dag efterfrågar - kulturupplevelser, genuina möten och lokala  traditioner och berättelser. Om ni nu tvingats ställa in midsommarfirandet, varför inte ta en diskussion i föreningen - kan ni erbjuda andra aktiviteter? Vi kommer att uppmärksamma hembygdsturismen mer efter sommaren i ett webbsänt seminarium där vi presenterar förstudien. Vi arbetar också för att få gehör för ett nytt projekt med statliga medel. Kulturturismen måste utvecklas!

Sveriges hembygdsförbund hjälper MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, med att sprida information. Här nedan hittar ni några nyttiga länkar. 

Ta hand om er!

Jan Nordwall
Generalsekreterare
Sveriges Hembygdsförbund
Tel. 08-441 54 84
[email protected]


Folkhälsomyndigheten.

 

Krisinformation.se.

 


29 april 2020

Om inställda evenemang och möjlighet till bidrag

Den pågående pandemin har orsakat en global samhällskris som påverkar alla verksamheter, även hembygdsrörelsen. Omsorgen om människors hälsa går före allt annat och det är nödvändigt att iaktta myndigheternas rekommendationer. Regeringsbeslutet om max 50 personer vid aktiviteter gäller tills vidare och då många medlemmar och besökare tillhör riskgruppen äldre är det viktigt att vara särskilt försiktig. Vi hänvisar till Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att undvika smitta, läs mer här. Här kommer också enkla råd från Folkhälsomyndigheten om hur man bör tänka för att förhindra smittspridning:

Image

 

Valborgsmässohelgen är ofta säsongsstart för den publika verksamheten i hembygdsrörelsen. I år har  många firanden ställts in, men inte överallt (besök gärna aktivitetskalendern här på hembygd.se) Inställda evenemang innebär förlorade intäkter vilket får stor betydelse för föreningar med höga kostnader för verksamheten. Flera föreningar har fått säga upp personal, andra får svårt att betala lokalhyror.

Vilka bidrag kan sökas?

En del stöd som riktas mot företagen är också aktuella för hembygdsföreningar, det gäller särskilt om man har anställd personal. Bästa översikten över stödet får man på myndigheternas gemensamma informationssida www.verksam.se. Statens kulturråd har också öppnat för ansökningar om kompensation för inställda evenemang. Stödet omfattar dock endast evenemang planerade att hållas före 31 maj. Läs mer på Kulturrådet hemsida www.kulturradet.se. Än så länge finns inga besked om regeringen avser att anslå medel för att kompensera sommarens inställda evenemang. 

Man bör vända sig till sin kommun för att undersöka möjligheterna till ett extra stöd under det här året, särskilt om man normalt får arrangörsstöd för aktiviteter under sommaren. Kommuner och regioner har fått extra pengar från staten. Krispaketet kommer dock inte att täcka kommunernas minskade skatteintäkter och ökade välfärdskostnader till följd av krisen och det är högst osäkert vilken betydelse man tillmäter föreningslivet. Men man ska ändå fråga, inte minst om man vet att föreningens verksamhet har betydelse för det lokala kulturlivet och besöksnäringen. Det ligger i kommunens intresse att föreningen finns kvar.

Det är dock viktigt att framhålla att inga bidrag kommer att kunna kompensera de förluster som hembygdsföreningarna gör detta år. Föreningar med låg omsättning, som helt förlitar sig på ideella krafter och som äger sin hembygdsgård kommer troligen att påverkas mycket lite. Föreningar som är beroende av intäkter från besökarna drabbas mycket mer.

2020 behöver inte bli ett förlorat år

Vi ser fram mot en sommar där svenskarna stannar hemma eller i sina fritidshus. Man kommer att vilja göra utflykter i landskapet och upptäcka nya saker. I Stockholmsregionen märks redan en stor ökning av besök till naturområdena runt staden. Sannolikt ser det likadant ut i andra delar av landet. Det är högst troligt att detta kommer att öka efterfrågan på hembygdsföreningarnas verksamhet. Detta styrks av den förstudie om hembygdsturismens utveckling som Sveriges hembygdsförbund genomför med stöd av Tillväxtverket (studien blir klar under maj). Vad kan man då göra?

Satsa på vandringar! Alla aktiviteter som kan hållas i mindre grupper är fortfarande möjliga. Utomhusaktiviteter är bättre än inomhus. Många föreningar håller sedan länge guidade kulturhistoriska vandringar i byn eller staden. Detta kan utvecklas, det lokala landskapet rymmer en mängd berättelser. Lägg ut aktiviteten på hemsidan och begär att man föranmäler sig. Kom ihåg att ta bra betalt!

Engagera ungdomar! Då flertalet aktiva medlemmar tillhör olika riskgrupper är det bra att avstå från arbete med kök och servering och aktiviteter där det är svårt att hålla avstånden. Samtidigt är det många ungdomar som står utan arbete den här sommaren. Att få hjälpa till med kafét kan bli ett första positivt möte med hembygdsrörelsen och ge dem kunskap om kulturarvet. Men självklart kan de göra mer än så! Om styrelsen drar sig för att använda hembygdsgården bör den kunna användas av andra som inte tillhör riskgruppen.

Använd digital teknik! På flera håll har regionala hembygdsförbund och länsmuseer haft projekt där man satsat på QR-märkning och audioguider. Det ger besökare möjlighet att själv upptäcka miljöerna. Det går också att sända ut aktiviteter via Facebook eller Youtube. Arbetets museum och Arbetsam har ytterligare tips på hur man kan använda digital teknik för att låta allmänheten uppleva kulturarvet, läs mer på Arbetsams hemsida. Att digitalt arbetssätt kan var ytterligare en anledning att engagera yngre i verksamheten.

Sök allmänhetens stöd! Alla vet att krisen slår hårt mot samhället. Om ni ställer in midsommarfirandet ska ni samtidigt uppmana allmänheten att stödja er förening. Se till att det finns tydlig information på hemsidan om hur man tecknar medlemskap. Berätta också att man kan ge ett ekonomiskt bidrag.

Våga tänka nytt! Som i alla kriser prövas vår förmåga att anpassa oss. Coronapandemin är inget undantag. De föreningar som vågar pröva något nytt kommer att klara sig bättre.

Jan Nordwall
Generalsekreterare
Sveriges Hembygdsförbund
Tel. 08-441 54 84

7 april 2020

Om årsmöten och uthyrning till evenemang

SHF får dagligen frågor från föreningar om hur man bör agera med anledning av pandemin. Bör man avboka hembygdsgården för bröllop, födelsedagsfester och namngivningsseremonier? Kan vi hålla årsmöte per capsulam?

Svaret på den sista frågan är tyvärr nej. För att ta årsmötesbeslut per capsulam krävs nämligen att alla medlemmar svarar, och det borde vara mycket svårt - för att inte säga ogörligt i hembygdsföreningar. Det finns ingen lag som reglerar ideella föreningar, men Bolagsverket har information om hur möten kan genomföras i andra företagsformer som ekonomiska föreningar, stiftelser och aktiebolag under den pågående krisen. Besök gärna deras hemsida: www.bolagsverket.se. Där framgår bl.a. hur man ser på per capsulam som alternativ till fysiska möten.

Regeringen har fattat beslut om en särskild förordning med allmänna råd som gäller hela 2020 (se även inlägget 3 april nedan). Där framgår bland annat hur man ser på ideella föreningars årsmöten under 2020. Förordningen kan ni läsa här. Vi har trots rådet att ställa in alla möten eller genomföra de digitalt ändå sett utomhusmöten som ett alternativ för mindre föreningar. Men vi rekommenderar att medlemmarna får föranmäla sig och ni är alltjämt tvungna att säkerställa att deltagarna kan hålla nödvändigt avstånd till varandra.  

När det gäller uppsägning av hyresavtal för evenemang bör man framför allt ta en dialog med hyresgästen. Tillhör man någon av riskgrupperna? Hur många kommer att delta? Kommer man att servera mat och sitta tillsammans? Om hyresgästen inte visar att man tydligt tar ansvar för situationen, kan det vara bättre att avboka. Men undersök gärna om ni kan erbjuda något alternativ. Kanske kan man ha själva bröllopet eller namngivningen i hembygdsgårdens miljö, men låta bli den efterföljande festen.  

Jan Nordwall
Generalsekreterare
Sveriges Hembygdsförbund
Tel. 08-441 54 84

3 april 2020 

SHF följer löpande utvecklingen med Coronapandemin och vi uppmanar alla hembygdsföreningar att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Sjukdomen är klassad som allmänfarlig och samhällsfarlig och Smittskyddslagen medför skyldigheter som alla måste följa. Eftersom många medlemmar tillhör riskgruppen äldre är det extra viktigt att föreningar gör det som kan göras.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ger exempel på lämpliga åtgärder:

 • Sätta upp information till medlemmar, personal och andra besökare
 • Markera avstånd på golvet
 • Möblera om eller på annat sätt skapa utrymme för att undvika trängsel
 • Hålla digitala möten
 • Erbjuda möjlighet att tvätta händer med tvål och vatten och erbjuda handsprit
 • Undvika att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler

Årsmöten 2020

Ett grundkrav på årsmöten är att alla medlemmar ska erbjudas möjlighet att delta. Med nuvarande restriktioner om högst 50 personer är det därför inte möjligt att hålla årsmöten på vanligt sätt. Många föreningar har då valt att skjuta upp dessa till hösten. Det är i dagsläget ett mycket osäkert alternativ. Det finns i ingenting som talar för att restriktionerna har lättat till hösten. Vad är då alternativen om man vill stänga böckerna för 2019?

 • Digitala möten kan vara ett alternativ för föreningar som har viss vana vid att kommunicera med medlemmar digitalt. Som gör e-postutskick, arbetar aktivt med hemsidan eller Facebook. För föreningar som förlitar sig på mun-till-mun, vanliga möten och brevutskick och som saknar e-postadresser till medlemmar kan steget kännas väldigt långt. Vi förstår det. Vi vill trots det rekommendera att man vänder sig till Vuxenskolan eller något annat studieförbund, de kan berätta om hur det går till och kanske också hjälpa till med att genomföra mötet. Hela Sverige ska leva har också gått ut med bra information. Läs mer här: https://helasverige.se/nyheter/nyhet/visa/digitala-moeten-som-alternativ/.

 • Årsmöte i det fria under sommaren kan vara ett alternativ för en liten förening där man kan vara säker på att färre än 50 personer deltar. Det måste vara möjligt att hålla avståndet till varandra och man bör helst kunna ta sig dit i egen bil. Man bör välja bort gemensam kaffeservering och uppmana deltagarna att ta med eget. Sannolikt behövs någon form av ljudanläggning. Om vädret är fint kan mötet bli en trevlig pick-nick i det gröna.

Oavsett vad man väljer är det bra att försöka begränsa mötet till det allra nödvändigaste: verksamhetsberättelse och bokslut, revisorernas berättelse, beslut om ansvarsfrihet och val av styrelse och övriga förtroendeposter. Om det är ordning och reda och mötet är väl förberett, finns det goda möjligheter att klara av mötet på ett par timmar. Om mötet går med på det, kan frågor som kräver mer diskussion hänskjutas till nästa år. Då är det bra om styrelsen föreslår det i utskicket av handlingar inför mötet.

 • Ett sista alternativ som flera föreningar valt är att skjuta upp årsmötet till 2021. Det mötet måste då fatta beslut om ansvarsfrihet för två års verksamhet. Detta innebär ett stort avsteg från stadgarna, men kan också motiveras om inget annat är möjligt. Det är då viktigt att analysera konsekvenserna. Riskerar man administrativa bekymmer med bank, Skatteverket eller bidragsgivare? Vilken uppfattning har revisorn? Är man beslutsmässig hela perioden eller kommer delar av styrelsen att lämna uppdraget? Det grundläggande är att man har respekt för föreningsdemokratin och vinnlägger sig om en god kommunikation med medlemmarna. Om man nu till följd av situationen kommer att sitta på övertid, bör man också vara försiktigt med beslut som kräver förankring i medlemskretsen.

Hembygdsrörelsen har funnits i över hundra år och genomlevt pandemier både 1957 och 1968. Föreningslivet är alltid viktigt i tider av kris och hembygdsföreningen är en källa till trygghet för många. Vi hoppas att 2020 inte ska bli ett förlorat år där föreningar väljer att stänga igen. Det finns fortfarande mycket som kan göras, inte minst utomhus i det vackra svenska kulturlandskapet. Det vill vi gärna återkomma till.

Mer information

Smittskyddslagen

Jan Nordwall
Generalsekreterare
Sveriges Hembygdsförbund
Tel. 08-441 54 84
 
 
Image

 

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2022-01-20 08:53:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2022-01-20 08:53:45) Kontakta föreningen