Hus med historia – att förvalta kulturmiljöer - våren 2022


Passar för

Alla som är medlem i en hembygdsförening och vill veta mer om hur man tar hand om föreningens byggnader på bästa sätt.

Upplägg

Kursen är uppdelad i tre delar där varje tillfälle bygger vidare på det tidigare men du kan även gå på seminarierna separat. Du kan välja seminariet som går dagtid och det som går på kvällen.

Innehåll

Del 1: Att vara ansvarig förvaltare av kulturmiljöer och betydelsen av en kulturhistorisk värdering

I första delen kommer vi ta upp vad en kulturmiljö egentligen är för något och vem som har ansvar för den. Vi går igenom olika lagar som styr detta och vilken roll de olika myndigheterna har. Det finns även nationella mål för kulturmiljöarbetet som vi kommer att gå igenom.

Vi kommer även gå igenom hur man gör en värdering av det kulturhistoriska värdet av en byggnad. Liksom hur de värdena bäst bevaras, används och utvecklas. Vi tittar på de bidrag som är möjliga att söka utifrån dessa kriterier.

Under seminariet får ni möjlighet att diskutera med medlemmar från andra föreningar och även lösa en uppgift tillsammans utifrån seminariets tema.

Datum: 24 feb kl. 18-20
 

Del 2: Vad innebär en långsiktigt god förvaltning för en förening?

I andra delen kommer vi ta upp vad en långsiktigt god förvaltning innebär. Vi går igenom ett antal punkter som innehåller allt från beskrivningar av byggnader till nya byggprojekt och däremellan bland annat besikta, skydda och vårda.

Här ges även tips på hur medlemsarbetet kan gå till när det handlar om förvaltning av föreningens byggnader. Vi tar upp både planering och fördelning av arbetet samt diskussion om föreningens framtidsvisioner.

Under seminariet får ni möjlighet att diskutera med medlemmar från andra föreningar och även lösa en uppgift tillsammans utifrån seminariets tema.

Datum: 10 mars kl. 18-20

Del 3: Förebyggande åtgärder i förvaltning av föreningens fastigheter

I tredje delen kommer vi ta upp hur man skyddar fastighetsinnehavet genom att göra uppföljningar och åtgärdar problemen. Det som kallas byggnadsfysik och innehåller hur fukt och värme påverkar byggnadsmaterialen.

Vi tar även upp olika risker som finns och kan drabba byggnader både nu och i framtiden. Vad föreningen själva kan göra som fastighetsägare och vilka sorters försäkringar som finns för olika senarior, t ex inbrott och brand men även storm och översvämning.

Under seminariet får ni möjlighet att diskutera med medlemmar från andra föreningar och även lösa en uppgift tillsammans utifrån seminariets tema.

Datum:

4 april kl. 18-20

Kursledare

Helena Rosenberg.

Anmälan

Antal deltagare: Max 40

Sista anmälningsdag: Ända fram till att seminariet startar.
Väntelista: Vi fullbokat seminarietillfälle hamnar du på väntelista. Om du hamnar först i kön och en plats blir ledig, anmäls du automatiskt och får ett bekräftelsemejl.
Avbokning: Du kan avboka dig fram till seminariestart med hjälp av den länk som finns i bekräftelsemejlet. Tänk på att avboka din plats i tid om du vet att du inte kommer att kunna delta. Då kan de som står på väntelistan få din plats.  

Du anger tillfälle i samband med anmälan, en anmälan per tillfälle. 

OBS! Om valt tillfälle inte finns med i anmälningsformuläret, beror det på att tillfället är fullbokat och att även väntelistan är fulltecknad.

Anmäl dig här

Skapad av: Olov Norin (2022-01-03 10:57:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2022-01-03 11:36:22) Kontakta föreningen