Verksamheten 2020


Enkäten innehöll som vanligt frågor om antal aktiviteter, besökare och arbetade timmar. Från och med förra året ställer vi också frågor om aktiviteter särskild riktade till barn och unga. Enkätens särskilda frågor handlade i år om coronapandemins påverkan och digitalt arbete. Som vanligt hade några regionala förbund också egna frågor till sina föreningar.

Resultatet

Resultatet för verksamheten 2020 avspeglar tydligt coronapandemins stora påverkan på medlemsföreningarnas verksamhet. Det syns en tydlig nedgång på såväl aktiviteter och besökare som antal ideellt arbetade timmar. I den del av enkäten som särskilt handlade om coronapandemins påverkan angav majoriteten av föreningarna att pandemin haft en stor påverkan på verksamheten.

Cirka 62% av medlemsföreningarna besvarade årets enkät. I diagrammen visas uppräknade värden för alla 2060 medlemsföreningar.

Antal evenemang och aktiviteter öppna för allmänheten

Image

Antal besökare vid öppna evenemang och aktiviteter

Image

Antal ideellt arbetade timmar

Image

En majoritet angav en stor påverkan av coronapandemin 

Image

Ladda ner:

Regionala rapporter

Läs mer

Hembygdsrörelsen i siffror

Har du frågor?

För frågor kring SHF:s undersökningar och statistik kontakta Olov Norin, kommunikatör vid SHF, [email protected]

Skapad av: Olov Norin (2021-11-30 14:58:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2022-01-11 09:30:34) Kontakta föreningen