Så kan föreningen locka fler besökare


 

Image

Foto: Ölands museum.

Det finns flera sätt för en medlemmar och medlemsföreningar kan locka fler besökare. Här hittar du några rår och tips. Du ser också vad Sveriges hembygdsförbund gör inom satsningen Kulturarvet som besöksmål.  


Använd hemsidan för era aktiviteter!

Hemsidan är ett viktigt skyltfönster för det vi gör och vill nå ut med. Det gäller inte minst inför sommarsäsongen. Se till att besökarna får rätt och inspirerande information! 

Läs mer om hur du publicerar aktiviteter på hemsidan


Webbinarier

Sveriges hembygdsförbund erbjuder kontinuerligt webbseminarier till alla som är medlem i en förening ansluten till Sveriges hembygdsförbund. I utbudet hittar du bland annat seminarier hur man hanterar aktiviteter på hemsida i Hembygdsportalen (en gratis förmån för alla medlemsföreningar).

Läs mer om hur föreningen får tillgång till hemsida i Hembygdsportalen


Image

Ställplatser för husbilar

Alltfler semestrar med husbil och behovet av ställplatser är stort. Det finns redan idag hembygdsföreningar som erbjuder ställplatser, men det finns utrymme för fler att locka till stopp vid hembygdsgårdar och andra vackra kulturmiljöer. Det kan vara ett bra sätt att få ett ekonomiskt tillskott till föreningen.

Läs mer och få tips


Bokningsfunktion med Boka.se

Läs mer om hur föreningen snabbt kommer igång med en bokningsfunktion. Det kan handla om bokning till ett arrangemang, hyra av lokal men också tillhörande betalfunktion. Kontakta gärna boka.se för med information. 

Läs mer om tjänsten och kontaktuppgifter till boka.se


Facebookgrupp för nätverkande

Här kan du utbyta erfarenheter och idéer med andra när det gäller hur man ska locka fler besökare, med särskilt fokus på turister och tillresta besökare, och hur man når ut i rätt kanaler. Facebookgruppen är sluten vilket betyder att man får be om att bli insläppt genom att klicka på "Gå med i grupp". När en administratör väl godkänt dig så kan du börja läsa och skriva inlägg.

Till Facebookgruppen för Kulturarvet som besöksmål 


Verktygslåda med stöd och handledning

Verktygslådan är vårt namn på en uppsättning verktyg i form av stöd, filmade föredrag och manualer som hjälper föreningen att hitta sätt att bättre nå ut till turister och tillresta besökare. Verktygslådans innehåll bygger på en utarbetad process där föreningen går igenom 4 steg för att utveckla befintliga aktiviteter eller ta fram helt nya. Processen och materialet är framtaget av Graffman AB i samarbete med Sveriges hembygdsförbund.   

Läs mer och få tillgång till verktygslådan 

Image


Kulturarvet som besöksmål

Kulturarvet som besöksmål är Sveriges hembygdsförbunds satsning för en stärkt position i besöksnäringen. Det vill vi uppnå genom att stödja våra medlemsföreningar när det gäller att locka för turister och tillresta besökare till hembygdsrörelsens många besöksmål och arrangemang. 

Läs mer om satsningen


Image
 
 

Guide till Kulturarvet som besöksmål

Här beskrivs satsningen men också vår profil, position, kärnvärden, viktiga målgrupper och teman för satsningen. De kan vara ett värdefullt stöd när föreningen berättar om sig själv, sin verksamheten samt arrangemang och besöksmål. 

Till guiden (pdf)


Handledd utvecklingsprocess

Är din förening intresserad av att nå fler turister och tillresta besökare under en process ledd av en handledare? Just nu pågår en utbildning av handledare som ska finnas som resurs för alla intresserade föreningar. Kontakta gärna ditt regionala förbund för att ta reda på om det finns en handledare i just din region.


Logotyp Kulturarvet som besöksmål

Satsningen Kulturarvet som besöksmål har en fin logotyp som ska väcka intresse för satsningen och för det kulturarv som hembygdsrörelsen förvaltar. Logotypen får bara användas i sammanhang där satsningen beskrivs. Den får inte användas i sammanhang utan koppling till satsningen, tex beskrivning av föreningarnas aktiviteter. Just nu pågår ett arbete med att ta fram riktlinjer för hur logotypen får användas och av vem. Är du osäker kontakta SHF:s kommunikatör Olov Norin, [email protected].


Image

En skrift om satsningen 

Skriften beskriver satsningen, en rad fördelar för föreningar samt exempel på sätt att engagera sig.

Ladda ner den som pdf


Image

Beställ tygkassar

I SHF:s butik kan du beställa tygkassar med loggan för Kulturarvet som besöksmål.

Beställ 


Dessutom:

Förstudien 2020

Skapad av: Olov Norin (2021-10-25 08:20:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2022-09-21 07:28:22) Kontakta föreningen