Om Kulturarvet som besöksmål


ImageMed Kulturarvet som besöksmål vill vi ta ett initiativ för kulturarvssektorn. Vi samarbetar med det välrenommerade konsultföretaget Graffman AB som har lång erfarenhet av att utveckla turismen på många platser runt om i landet. Kulturarvsturismen har stor potential i Sverige och kommer bara att öka.

Vi vill att hembygdsrörelsen ska vara med på den resan!


Statligt stöd

ImageSatsningen har fått statligt stöd från Tillväxtverket. Inledningsvis gjordes en förstudie 2020 för att kartlägga hembygdsrörelsens förutsättningar för att stärka sin position inom besöksnäringen och sin attraktionskraft för tillresta besökare. Förstudien gav mycket positiva resultat och visade tydligt hembygdsrörelsens styrka. Vi har stor potential att erbjuda just det som många människor i dag efterfrågar. Du hittar både förstudien och de filmade seminarierna längre ner på sidan.

Satsning nationellt, regionalt och lokalt

Vi satsar både nationellt, regionalt och lokalt. Nationellt har en arbetsgrupp formulerat hembygdsrörelsens kärnvärden och position och identifierat de viktigaste målgrupperna. Vi har gjort stora förändringar av www.hembygd.se för att vända oss mot besökare som söker upplevelser. Vi har också etablerat ett samarbete med viktiga aktörer som Visit Sweden, Tillväxtverket, SKR, Fastighetsverket, Riksantikvarieämbetet, Svenska turistföreningen och Sveriges museer. Regionalt har vi tack vare stöd från region Dalarna och region Västra Götaland kunnat göra särskilda satsningar på föreningarna i de länen. Vi har sedan utvecklat en verktygslåda med handledningar och filmade presentationer som ett stöd för det lokala utvecklingsarbetet. 

Samtal om Kulturarvet som besöksmål

Ett samtal mellan Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges hembygdsförbund och Johan Graffman, Graffman AB, om Sveriges hembygdsförbunds satsning Kulturarvet som besöksmål. Platsen är Ekeby by utanför Uppsala.

 

När du klickar på bilderna nedan öppnas filmerna i en ny flik i webbläsaren. När du tittat klart, stäng fliken för att läsa vidare på den här sidan.

Presentation av satsningen

Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges hembygdsförbund, berättar om syftet med satsningen "Kulturarvet som besöksmål". Johan Graffman berättar om bakgrunden till satsningen "Kulturarvet som besöksmål" bland annat den förstudie som gjordes 2020. 

ImageImage

 
 
 

Bakgrundsinformation

» Förstudie (pdf)

Hembygdsrörelsens förutsättningar för att  stärka sin position i besöksnäringen.

» Webbseminarium 10 september (film i SHF:s Youtube-kanal)

Johan Graffman presenterar förstudien.

» Webbseminarium 28 oktober (film i SHF:s Youtube-kanal)

Johan Graffman och Jan Nordwall presenterar det fortsatta projektet. Ladda ner en presentation (pdf) från seminariet.

» Guide till Kulturarvet som besöksmål (pdf)

Här hittar du kärnvärden, viktiga målgrupper och teman för satsningen.


Om logotypen

Riktlinjer för användning av logotypen


Kontakt

Har du frågor om satsningen eller verktygslådan, kontakta  Sveriges hembygdsförbund, [email protected].

Skapad av: Olov Norin (2021-10-02 18:02:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2022-08-31 08:27:31) Kontakta föreningen