Så presenterar du aktiviteter på föreningens hemsida


Hemsidan är en viktig plats för att presentera de aktiviteter som föreningen planerar. Här får du tips och vägledning om hur du går till väga. 


Börja gärna med att se en film som visar hur du gör för att presentera aktiviteter på föreningens hemsida.

Så presenterar du aktiviteter på hemsidan (15:41 min)

Att arbeta i Hembygdsportalen

Till att börja med behöver du åtkomst till hemsidan så att du kan logga in. Har du inte det, kontakta föreningens administratör. Läs här hur föreningen arbetar med hemsida i Hembygdsportalen.

Presentationens delar

Idag delas aktiviteterna upp i det vi kallar arrangemang med ett eller flera planerade tillfällen, och besöksmål som är tillgängligt löpande med eller utan särskilda öppettider. På så sätt blir det lättare för besökarna och hitta aktiviteten men också att förstå vilken typ av upplevelse det handlar om.

När du skapar aktiviteten anger du också om den riktar sig till bara medlemmar eller om den är öppen för alla. Det är enkelt att i anslutning till medlemsaktiviteten visa hur man blir medlem. 

Dessutom behöver föreningen ange en rad ytterligare uppgifter, exempelvis om eventuella kostnader, anmälan och vem man ska kontakta för att ställa frågor, men också placering på kartan och information om tillgänglighet för de som har särskilda behov.

Tänk på att du alltid får information via de små informativa frågetecknen som dyker upp när du arbetar som inloggad på hemsidan.

Att tänka på

  • Ge tydlig information om vad aktiviteten handlar om, vad deltagarna kommer göra och vad man kommer att få uppleva.
  • Använd lockande ord i rubrik och beskrivning så som "intressant", "spännande", "trevligt", "minnesvärt" och "genuint".
  • Lägg lite tid på att hitta passande bild.
  • Våga ta betalt! Om ni förstår värdet av det ni gör ökar chansen att andra också gör det.
  • Se över informationen innan ni publicerar. Finns all information med? Kan man ge en fylligare beskrivning? Finns det stavfel eller annat i texten som kan snyggas still?

Vanliga fel

  • Inte sällan saknas det självklara: att besökaren är välkommen! 
  • Ofta finns fakta i rubrik och beskrivning men det är inte tydligt vad besökaren kommer att få göra och uppleva!
  • Många är rädda för att ta betalt. Att man tar betalt signalerar att besökaren kommer att få något värdefullt tillbaka. En minnesvärd upplevelse. 
  • Ibland saknas bild eller så är bilden av dålig kvalitet.
  • Det händer att kartplacering saknas. Då är det svårt att veta exakt var aktiviteten äger rum. 

Vilka aktiviteter visas på sidan Sök upplevelser?

Förutom föreningens egen hemsida visas också aktiviteter på det regionala förbundet sida. Dessutom visas de på Hembygdsportalens startsida www.hembygd.se/upplevelser. För att visas här ska aktiviteterna uppfylla vissa kriterier, bland annat vara öppen för alla (inte medlemsaktivitet) och ha en egen bild. 

Support och webbseminarium

Vänd dig då till [email protected]. Du kan också anmäla dig till SHF:s webbinarium där du får lära dig mer om hur du presenterar föreningens aktiviteter på hemsida.

Mer information

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2021-05-30 16:29:55) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2023-04-28 10:57:45) Kontakta föreningen