Hembygdsföreningar får pris av prinsessan Sofia


Pressmeddelande 27 augusti 2016

Idag mottar tre hembygdsföreningar utmärkelsen Årets Hembygdsförening vid hembygdsrörelsens 100-årsfirande på Skansen. Priset delas ut av prinsessan Sofia som är hedersgäst tillsammans med prins Carl Philip.

När Sveriges Hembygdsförbund för första gången delar ut utmärkelsen Årets Hembygdsförening hamnar hembygdsföreningar från Snötorp i Halland, Bureå i Västerbotten och Fagersta-Västanfors i Västmanland, högst upp på prispallen. Förutom äran och den positiva uppmärksamheten får föreningarna 10 000 kr vardera.

- Under jubileumsåret vill vi uppmärksamma hembygdsföreningarnas fantastiska arbete. Gemensamt för de tre föreningarna som får priset är en engagerande publik verksamhet och starka förankring i lokalsamhället,  säger Jan Nordwall.

Prisceremonin kommer att ske under Hembygdens helg som börjar idag på Skansen i Stockholm. Under hela helgen visar hembygdsföreningar från hela landet upp en mängd av aktiviteter för Skansens besökare. Under lördagskvällens festligheter för medlemmar kommer prinsparet Carl Philip och Sofia samt andra inbjudna gäster att närvara.

Under Hembygdens år 2016 ser Sveriges Hembygdsförbund en ökad aktualitet för rörelsen och hoppas att jubileumsåret ska locka nya medlemmar och främja bildande av nya hembygdsföreningar.

För mer information, kontakta:

Lars-Erik Björklund, ordförande Snöstorps Hembygdsförening, 0705-534221, [email protected], www.snostorpshembygd.se
Sven-Olof Andersson, ordförande Bureå hembygdsförening, 070-310 87 29, [email protected], www.hembygd.se/burea-hembygdsforening
Rita Södergård, ordförande Fagersta-Västanfors hembygdsförening, 073-577 28 25, [email protected], www.hembygdsgarden.nu
Olov Norin, kommunikatör Sveriges Hembygdsförbund, 070-789 71 01, [email protected]

Jan Nordwall, generalsekreterare, 070-794 91 24, [email protected]

www.hembygd.se/press 

Faktaruta: Hembygdsrörelsen i Sverige

Sveriges Hembygdsförbund samlar en av Sveriges största folkrörelser med drygt 2 000 föreningar och 450 000 medlemmar. Rörelsen växte fram kring förra sekelskiftet och fick sin första riksorganisation 1916. Under 1900-talet har rörelsen engagerat sig i ett flertal frågor som rör lokalsamhället. Allt från kulturhistoria, arkitektur och folkbildning till natur, miljö och påverkan. Idag diskuterar rörelsen alltmer sin betydelse för lokalsamhället ur ett socialt perspektiv.

 

Hembygdsrörelsen är en av Sveriges största folkrörelser och värdet av det ideella arbete som våra 450 000 medlemmar utför motsvarar 700 miljoner kronor varje år. Det ideella arbetet är en resurs för lokalsamhällenas utveckling och skapar viktiga mötesplatser.

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2021-03-31 10:41:42) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2021-03-31 10:41:42) Kontakta föreningen