Vilken är din favoritstång i midsommar?


Pressmeddelande

Imorgon kommer många av oss att både klä och dansa runt en midsommarstång. Men stängerna kommer antagligen att se lite olika ut.

Varje år samlas omkring 300 000 besökare på landets hembygdsgårdar för firande med musik, dans, lotterier och fika. Och så klart – den obligatoriska majstången som har haft olika utseende i olika tider och på olika platser.

- Midsommarfirandet är ett bra tillfälle för oss att praktisera vår vision om en levade hembygd öppen för alla. Vi vill därför välkomna alla att fira med oss och att lära känna hembygdsrörelsens rika verksamhet, säger Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges Hembygdsförbund.

Midsommarfirande har en lång tradition i Sverige. Redan i förkristen tid, innan 500-talet före Kristi födelse, firande man sommarsolståndet vid en tidpunkt som stämmer väl med dagen för senare midsommarfirande. Stenristningar visar hur man dyrkade solen genom danser och riter. De äldsta bevarade skrifterna som nämner midsommarfirandet i Norden är de isländska kungasagorna från 1200-talet där det berättas att Olav Tryggvason avskaffade offerölen till förmån för högtidsöl vid midsommar, jul, påsk och Mikaeli.
 
För mer information, kontakta:
Olov Norin, kommunikatör Sveriges Hembygdsförbund, 070-789 71 01, [email protected]  
nya.hembygd.se/press  

Fira midsommar med en hembygdsförening nära dig:
www.hembygd.se/aktiviteter
 
Bilder på midsommarfirande samt en stilguide med majstänger i olika stilar och med olika ursprung:
nya.hembygd.se/pressbilder Fakta om midsommarfirande
I Sverige firar man vanligtvis genom att man reser en midsommarstång, en lövad och blomprydd stång, som m an sedan dansar runt. Midsommarstången har oftast formen av ett kors med kransar hängande från tvärslån eller en eller flera större kransar som hänger i band och omsluter pålen. Midsommarstången kom troligen till Sverige från Tyskland på 1300- eller 1400-talet. Den kallas även majstång, av vissa ansett stamma från det åldriga ordet maja som betyder löva. Andra anser att namnet kommer av tyskans Maibaum.

I Sverige är midsommardagen den lördag som infaller 20-26 juni. Fram till 1952 låg midsommardagen 24 juni, vilket det fortfarande gör i de flesta andra länder och benämns då ofta som Johannes döparens dag (eftersom det i Bibeln finns några textrader som indikerar att Johannes döparen föddes ett halvår före Jesus). Förändringen i Sverige motiverades med att firandet av midsommar bättre passade in i arbetsveckan genom att alltid infalla på en fredag.
 

Sveriges Hembygdsförbund samlar en av Sveriges största folkrörelser med 2 000 föreningar och 450 000 medlemmar. Hembygdsrörelsen spelar en viktig roll både för den lokala identiteten och för utvecklingen av lokalsamhället.

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2018-06-21 08:21:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2020-06-15 07:14:40) Kontakta föreningen