Hembygdsrörelsen satsar på utvecklad turistverksamhet


Sveriges hembygdsförbund satsar på en utveckling av hembygdsrörelsens verksamhet gentemot turister och tillresta besökare. Satsningen sker med stöd från Tillväxtverket i ett projekt som pågår fram till april-maj 2021.

På den här sidan kan du läsa mer om projektet. Här finns också inspiration och tips för de som vill nå fler tillresta besökare och turister. Sidan kommer att fyllas på under projektets gång.


Om projektet

Syftet är att utveckla hembygdsrörelsens verksamhet gentemot turister och tillresta besökare. Projektet drivs med stöd från Tillväxtverket och pågår fram till april-maj 2021. Riksförbundet driver projektet med stöd av konsultföretaget Graffman AB som har erfarenhet av att utveckla turismen på många platser runt om i landet.

Inledningsvis gjordes en förstudie för att kartlägga hembygdsrörelsens förutsättningar för att stärka sin position inom besöksnäringen och sin attraktionskraft för tillresta besökare. Förstudien gav positiva resultat och visade tydligt att hembygdsrörelsen har potential att ta större plats inom besöksnäringen. Nästa steg blev en enkät för att undersöka intresset hos hembygdsrörelsens föreningar. Vid två seminarier under hösten 2020 informerades om projektet, förstudien och olika former av delaktighet för medlemsföreningar. Du hittar både förstudien och de filmade seminarierna längre ner på sidan!

Som en del av projektet kommer riksförbundet att utveckla www.hembygd.se gentemot besöksnäringen. Med tusentals publika aktiviteter och sevärdheter är hembygdsrörelsen en viktig aktör in besöksnäringen! Det behöver bli tydligare för den som besöker hemsidan. Riksförbundet kommer även efter projekttidens utgång att arbeta för att skapa ökad kännedom om hembygdsrörelsens verksamhet och aktiviteter hos en bred allmänhet. Även stödet till medlemsföreningar som vill fortsätta utveckla sin verksamhet gentemot turistnäringen, kommer att fortsätta när projektet är slut.


Underlag

Image

Image Förstudie - PDF

Hembygdsrörelsens förutsättningar för att  stärka sin position i besöksnäringen.

Image

Image Webbseminarium 10 september - FILM

Johan Graffman presenterar förstudien.

 

Image

Image Webbseminarium 28 oktober - FILM

Johan Graffman och Jan Nordwall presenterar det fortsatta projektet. Ladda ner en presentation (pdf) från seminariet.

Image Intresseanmälan (pdf)

Ladda ner, fyll i och skicka till riksförbundet för att anmäla föreningens intresse för att delta i projektet. 

Verktygslåda med tips och instpiration

Här kommer du inom kort att hitta inspirationsmaterial, bland annat filmade intervjuer med personer och organisationer. Innehållet kommer att fyllas på efter hand. 


Är din förening intresserad?

Låter det här som en spännande möjlighet för din förening? Tänkt på att det finns olika sätt för föreningar att engagera sig. Ni kan ta det i er egen takt med stöd av material på den här sidan och med hjälp av riksförbundet som bollplank. Det går också att ta ett större grepp och bli en del av en processledd utveckling.

Förut om att stödja de föreningar som vill satsa lite extra, kommer SHF att erbjuda alla medlemsföreningar inspirationsmaterial, bland annat filmade intervjuer med personer och organisationer. Materialet kommer att var tillgängligt på den här sidan och fyllas på efter hand.

Ta kontakt med oss vid riksförbundet så berättar vi mer! 

Kontakt

Jan Nordwall, generalsekreterare vid Sveriges hembygdsförbund på mejladress [email protected].


Håll dig uppdaterad

Se till att prenumerera på SHF:s nyhetsbrev och håll ett öga på den här sidan där mer information kommer under projektets gång.
Editerad av: Olov Norin (2020-12-01 14:52:28)