Så här hittar du


Det finns flera sätt att hitta bland Hembygdsportalens hundratusentals bilder, dokument, texter, gallerier och personuppgifter men också föreningarnas aktiviteter. Du kan börja din upptäcktsfärd genom att göra en sökning på det du är intresserad av, exempelvis en plats, eller klicka dig fram i kartan.

Allt innehåll är knutet till platser ordnade under län, kommun, distrikt och en mängd underliggande platser. Distrikt är den geografiska enhet som ersatte församling 1 januari 2016. Läs mer om distrikt på Wikipedia. 

Sökfunktionen 

Du kan använda sökfunktionen för att söka plats, person, händelse eller vilket ord som helst som beskriver det du letar efter. Skriver du ”skola” får du upp innehåll som på något sätt har med ordet skola att göra. Om du får många träffar i listan kan du specificera genom att filtrera sökresultatet. Du kan ange vilket område du vill rikta in dig på: Län, kommun och distrikt. Du kan också ange om du bara vill se platser, bilder, texter, hembygdsföreningar och så vidare. 

I listan över filter finns också fler alternativ, som regionalt hembygdsförbund och hembygdsförening men också sidor, nyheter och aktiviteter på hembygdsföreningarna hemsidor.

Ett bra sätt att leta sig fram är att söka på en plats som du är intresserad av. Skriver du exempelvis Nyköping kommer du till en sida som beskriver Nyköping i termer av placering på kartan och de texter, bilder och annat material som föreningar lagt in. Klicka på de miniatyrer som visar sig på sidan för att ta del av innehållet. Via kartan kan du sedan klicka dig vidare eller så kan du göra en ny sökning.

Kartan

Image

Ett annat sätt att utforska platserna och dess innehåll är att klicka på de markeringar som finns på kartan. Klickar du på län, kommuner och distrikt kommer du direkt till dessa platser och kan undersöka materialet där.

Image Län    ImageKommun   ImageDistrikt   ImagePlats    ImageAktivitet   ImageFörening

Klickar du på underliggande platser får du en förhandsvisning av vad som finns på platsen. Klickar du i förhandsvisningen kommer du till platsen och dess innehåll. Det kan vara bra att känna till att det på kartan bara markeras de platser som är närmast underliggande till den plats du är på. Det kan alltså finns fler platser på en underliggande nivå, till exempel gårdar som är kopplade till de byar som syns på kartan.

Vill du hellre se kartans platser som en lista klickar du på en länk ovanför kartan. Du kan visa en stor karta genom att klicka på en länk under kartan. När du tittar på den stora kartan kan du filtrera vad som visas, ungefär som efter en sökning. 

Tips! Längst ner i filterlistan kan du visa på kartan var det finns föreningar och deras aktiviteter. Klicka på markeringarna för att få mer information.

Platshierarkin

Ovanför platser och innehåll ser du en lista med platser som beskriver var i Sverige du är för tillfället, exempelvis Sverige / Värmlands län / Arvika kommun / Brunskog distrikt / Östra Takene / Takene skola. Klicka gärna på någon av platserna för att navigera dig uppåt i hierarkin.

I Hembygdsportalen finns hundratusentals platser inlagda. Dessa är kopplade till varandra på ett sätt som skapar en hierarki. I toppen finns 21 län som under sig har 290 kommuner vilka i sin tur har 2 523 distrikt under sig. Distrikt är den geografiska enhet som ersatte församling 1 januari 2016. Läs mer om distrikt på Wikipedia.

Under distrikten finns en mängd platser. Det handlar om äldre geografiska enheter så som församlingar och socknar. Dessutom finns en rad geografiska indelningar, exempelvis byar, samlad bebyggelse och tätort samt en mängd under underliggande platser, som naturområden, gårdar, hus, skolor, kyrkor och platser som har att göra med olika typer av verksamheter. Att känna till vilka platskategorier som finns är inte avgörande för din möjlighet att hitta i materialet men kan vara en hjälp när du söker.

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2020-06-12 06:31:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Monica Öjes (2024-01-26 09:41:00) Kontakta föreningen