Har du material?


Har du material om en plats som du tror skulle passa här på Hembygdsportalen? Kanske har du gamla bilder och dokument eller annat material som beskriver bygden. Kom ihåg att det inte behöver vara den plats där du bor, det kan lika gärna handla om ett ställe där du en gång bott eller en plats där du idag har sommarställe.

Kontakta då en förening som ligger i närheten och fråga om de är instresserade av att använda materialet i Hembygdsportalen. Tänk på att du behöver godkännande från den person som har upphovsrätten när det gäller bilder där upphovsrätten inte gått ut, dvs bilder yngre än 50 år.

Här hittar du föreningarnas kontaktuppgifter 

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2020-06-12 06:17:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2021-04-26 13:34:59) Kontakta föreningen