Årets Hembygdsbok


Varje år ges priset Årets hembygdsbok till en bok eller en serie årsböcker som på ett föredömligt sätt levandegör det lokala kulturarvet. Utmärkelsen är instiftat av Sveriges hembygdsförbund för att synliggöra, stimulera och lyfta statusen på den stora mängd hembygdslitteratur som varje år ges ut inom hembygdsrörelsen. 


Årets nomineringar

Se årets nominerade böcker

Nominering

Varje regionalt hembygdsförbund har rätt att nominera en bok, eller årsbokserie. Boken ska ha getts ut av, eller i samarbete med, en hembygdsförening ansluten till ett regionalt hembygdsförbund och Sveriges hembygdsförbund. Hembygdsföreningar kan lämna förslag till sitt regionala hembygdsförbund som bör ha en kommitté som väljer i utgivningen.

Nomineringar ska vara SHF tillhanda senast den 30 april. Den nominerade boken och en motivering krävs samt e-postadress och telefonnummer till den nominerade bokens förening.

Monografier kan nomineras om de är utgivna under det föregående året. Vid nominering av en årsboksserie sänder förbundet in de tre senast utgivna årsböckerna med en motivering till SHF.

Observera att det regionala hembygdsförbundet också måste maila besked om nomineringen till [email protected] så att vi vet att en nominering är gjord. På så sätt kan vi undvika missförstånd om postförsändelsen skulle komma bort på vägen.

Från och med 2021 är det upp till juryn att avgöra om det är en årsbokserie eller monografi som ska belönas. Utöver att bedöma den nominerade bokens innehåll och utformning kommer juryn också att lägga vikt vid den ideella insatsen. Det innebär att regionala förbund kan nominera både årsbokserier och monografier varje år. Tidigare har det varit praxis för juryn att utse en årsboksserie och monografi vartannat år.

Om boken är en samproduktion mellan en författare och en hembygdsförening ska det stå angivet i bokens produktionsuppgifter. Juryn ska värdera forskningsinsatsen och de litterära kvaliteterna i presentation och gestaltning.

Juryn

Pristagaren utses av en jury bestående av Lars Grimbeck, Owe Norberg och Monica Lembke. Priset tilldelas föreningen om det är en antologi eller författaren om det är en enskild författare till boken.

Pris

Förutom äran och den extra uppmärksamheten får vinnaren ett diplom och 10 000 kr. 

Statuter

Har du planer på att skriva en hembygdsbok?

Läs då först Lars Grimbecks Tio tips till hembygdsskildrare (pdf), en text som tidigare publicerats i Bygd och natur nr 2, 2014.

Om du har frågor?

Kontakta gärna Susanne Salomonsson, SHF:s kansli, [email protected], tel 08-441 54 87.

Tidigare vinnare:

Årets hembygdsbok 2022

"Lau – livet i en strandsocken". Utgiven av Lau hembygdsförening 

Årets hembygdsbok 2021

"Östra skärgården i Blekinge - natur och kultur under 4 000 år". Utgiven av Östra Blekinge hembygdsförening.

Årets hembygdsbok 2020

"Mariestads historia - förhistorien och tillkomsten". Utgiven av Ullervad-Leksbergs hembygdsförening. Författaren heter Åke Möller.

Årets hembygdsbok 2019

"Dräkternas Hälsingland". Utgiven av Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund. Bokens författare är etnologen och folkdräktexperten Håkan Liby. 

Årets hembygdsbok 2018

Föreningen Svedala Barabygdens årsbok. Nominerad av Skånes hembygdsförbund. Priset delades ut vid en lokalhistorisk konferens i Svedala 30 november 2019.

Årets Hembygdsbok 2017

”Smålands Taberg - historien om ett samhälle" av Tabergs Bergslags hembygdsförening. Nominerad av Jönköpings läns hembygdsförbund. Priset delades ut vid en konferensen i Taberg 17 november 2018.

Årets Hembygdsbok 2016
”Ringamåla socken då – nu – sedan”
Ringamåla Hembygdsförening. Nominerad av Blekinge hembygdsförbundet.

Årets Hembygdsbok 2015
”Marielund – Sommardröm vid Uppsala”
Marielunds vänner. Nominerad av Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund. Priset delades ut vid Bok- och biblioteksmässan i Göteborg.

Årets Hembygdsbok 2014
”Kalmar lexikon – en bok om Kalmar kommun från då till nu”
Kalmar stads hembygdsförening. Nominerad av Kalmar läns hembygdsförbund. Priset delades ut vid Bok- och biblioteksmässan 26 september 2015.

Årets Hembygdsbok 2013
Brännkyrka 1913 – 2013, Socknen som blev 51 stadsdelar
Brännkyrka, Enskede-Årsta, Farsta och Hägerstens hembygdsföreningar.
Nominerad av Stockholms läns hembygdsförbund. Priset delades ut vid Bok- och biblioteksmässan 28 september 2014.

Årets Hembygdsbok 2012
”Långlöt i bild – i vardag och fest”
Långlöts Hembygdsförening. Nominerad av Ölands hembygdsförbund. Priset delades ut vid Bok- och biblioteksmässan 28 september 2013.

Årets Hembygdsbok 2011
Södra Ving – då och nu”.
Södra Vings hembygdsförening. Nominerad av Västergötlands hembygdsförbund. Priset delades ut vid Bok- och biblioteksmässan 29 september 2012.

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2018-04-12 08:19:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2024-05-03 07:56:02) Kontakta föreningen