25 maj 1721

 

Den 25 maj 1721 var en ödesdiger dag för Sundsvall. Då anlände den ryska mordbrännarflottan, bestående av 30 galärer 30 skärbåtar och 30slupar med flera tusen man kosacker och infanteri.

Det var majoren Johan Henrik Fieandt vid Savolax Regemente som var satt att leda försvaret.

Till sitt förfogande hade han det 83 man starka Jämtlands Regementes Kavallerikompani, under befäl av kompanichef löjtnant Johan Lindstedt.

Fieandt hade låtit uppbåda allmogen i landskapet men de flesta uteblev.
De enda som hörsammade kallelsen var folket från Attmar, Tuna och Selångers socknar, omkring 150 man.

Utgången av striden skulle ha blivit en annan klagar Fieandt, om kronobetjänterna skött sina åligganden bättre, skulle man då ha haft 700-800 man allmoge till hjälp vid stadens försvar.

Delar av den ryska flottan började sätta iland trupper vid Mon söder om staden och de övriga galärerna gick under kraftig eld direkt in i hamnen.

Fieandt insåg det ohållbara läget, med det fåtaliga manskap han förfogade över, särskilt som ryssarna landsatt både fotfolk och kosacker vid Mon, vilka kunde väntas falla försvararna i flanken. Dessutom tog stora delar av det uppbådade manskapet till flykten. Kvar blev sju man av borgerskapet och 70 man av allmogen.

Man drog sig nu under kraftig eld till västra bron (Widesbron).
Både den och stora bron revs för att som Fieandt uttrycker sig: "till att afhålla fiendens sträwfande upp i landet".

Trots att broarna var rivna tog sig ryssarna över ån och inför risken att bli kringrända beslöt Fieandt att dra sig tillbaka på vägen mot Jämtland och besätta en ny försvarslinje vid bron över Selångersån en liten bit norr om Selångers kyrka.

Fienden anföll nu så häftigt att kavalleriet måste retirera. Man lyckades dock vid två motattacker stoppa ryssarna men sedan de fått ytterligare förstärkningar måste Fieandt ge order om reträtt. Slutstriden kom att stå på ängarna sydväst om Selångers kyrka vid byarna Nävsta och Valla.

Av kavalleriet stupade 22 man och sårades 24, många av dessa avled senare av sina skador. 10 man togs till fånga och fördes till S:t Petersburg, tre av dem avled i fångenskap. Löjtnant Lindstedt redan den 12 juli ombord på galärflottan.
 

 

 

 


Förening:

Selångers Hembygdsförening

Ändrad av: Selångers Hembygdsförening (2020-11-09 21:13:31) Kontakta föreningen
Skapad av: Selångers Hembygdsförening (2020-11-09 21:11:10) Kontakta föreningen