Om oss

Information om Sävsjöns bygdeförening Sävsjöns bygdegårdsförening bildades i februari 1951. Denna förening ansökte i september 1953 om att få kommunalt bidrag för uppförande av en bygdegård. Byggnadskostnaden hade beräknats till 34.000 kronor. Man hade då redan erhållit 15.000 kronor av Hellefors Bruk. Bygdegården stod färdig i februari 1954 men invigningen hade man vid midsommartid. I slutet av 1980-talet slogs bygdegårdsföreningen samman med Sävsjöns elljusförening och bildade Sävsjöns bygdeförening. Denna bygdeförening äger och driver fortfarande bygdegården.