Skärgårdsmuseet


Årets temautställning: Skärgårdens nyttoväxter

Natur- och kulturstig med start vid museet, nu även med texter på engelska och tyska.

Gratis barnaktivitet inne i museet med roliga vinster.

Öppettider:

Under 2024 är museet öppet
TORSDAGAR – SÖNDAGAR 22/6 - 18/8
LÖRDAGAR – SÖNDAGAR 24/8 - 1/9

kl. 12-17

Gruppvisningar kan bokas under perioden maj-september. Kontakta Boel Holgersson, [email protected] eller 0733-300223 för mer information.

Entré: Vuxna 40 kr. Barn under 13 år gratis

När Sankt Anna Hembygdsförening bildades var också en av målsättningarna att finna en lämplig lokal och där skapa ett bygdemuseum. Ett mål som blev verklighet efter tio års verksamhet. Den 18 juni 2000 invigdes Sankt Anna Skärgårdsmuseum. Museet är Östergötlands första skärgårdsmuseum och är beläget vid Tyrislöt, Norra Finnö, Sankt Anna.

I slutet av 1997 tecknades ett avtal mellan Söderköpings kommun och hembygdsföreningen angående en museilokal vid Tyrislöt. Hembygdsföreningen stod för ombyggnad och underhåll och kommunen för själva lokalen. Byggnationen startade i januari 1999 och höll på utan uppehåll fram till invigningen. Skickliga hantverkare i föreningen ställde upp helt ideellt. Omkring 5000 timmar lades ner i projektet, vilket då också innefattar urval och exponering av föremål, liksom framtagande av texter och bildmaterial.

Museet skildrar skärgårdsbornas levnadsvillkor i gången tid och ger också utblickar och information om dagens möjligheter att leva och verka i skärgården. Huvudtema är givetvis fisket. Bruksbåtar som roddsump, segelöka och notöka visas liksom olika fiskemetoder. Här berättas också om sjöfågeljakt och andra fångstsätt. Skärgårdsjordbrukets enkla redskap, visthusbod och kök visas också. Inne i lokalen har byggts en sjöbod och ett "sköve" som förstärker upplevelsen. Det berättas också om skutor och bruksbåtar och de båtar som fraktade gods och passagerare. Ett bildmaterial visar också vardagsarbetet i skärgården.

Under senare tid har tillkommit ett körhus med tröskvandring och en tändkulemotor som restaurerats och visas i ett separat hus. På Tornberget bakom museet, där det under krigsåren fanns luftbevakningstorn, finns i dag ett antal bruksbåtar utställda. Möjlighet finns också att njuta av utsikten och att äta medhavd matsäck.

 

 Image

 

Förening:

Sankt Anna Hembygdsförening

Skapad av: (2012-11-14 15:44:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sankt Anna Hembygdsförening (2024-04-24 10:45:28) Kontakta föreningen