Kvedby Qvedby

Image

Har även stavats Quedby, Qwedby, Qvidby mm.
Kvedby har bestått av 2 gårdar á 1 mantal frälse - Norrgården och Södergården.

Beträffande ägoförhållanden hänvisas till historiken nedan kopierat ur Frälsegodsen i Sverige och Sveriges städer och samhällen 1947.

På kartan 1839 finns båda gårdarna väster om vägen mot Lid. Mellan dessa gårdar går vägen mot Tomtsätter än i dag.
På Norrgårdens plats finns nu uthus kvar.
På Södergårdens plats finns nu inga uthus kvar. En arbetarbostad har byggts om till mangårdsbyggnad.

En arrendatorsbostad byggdes omkring 1840 på östra sidan om vägen. Den blev 1919 mangårdsbyggnad för ägaren. Senare var det privatbostad. Nu 2013 är det ägarens bostad.

På ägorna har funnits en kvarn - se Sågen
En underlydande gård - se Tomtsätter

Ett antal torpGrindsätter, Hästmossen,  Kvedbytorp, Källstugan, Lugnet,  Nilslund, Nybygget, Stubbängen och Sågen (Sågarstugan).

Stugor: Lilla Grindsätter och Nyhult

Ett missionshus byggdes på ägorna 1912-13 - se Lövhyddan


Förening:

Runtuna-Lids Hembygdsförening

Skapad av: Runtuna-Lids Hembygdsförening (2014-06-21 23:00:06) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2020-07-25 10:35:39) Kontakta föreningen