Om oss

Rödöns Socken

Rödöns hembygdsförening

bildades 1984. Verksamhetsområdet är Rödöns socken, vilken omfattar både jordbruksbygder som Rödön, Kälen och sammhällen som Krokom och Dvärsätt med omgivande byar. Sedan 2014 är föreningen lokaliserad till Rödöns bygdegård med tillgång till arkiv och möteslokaler. Här har föreningen också ett omfattande digitalt arkiv för till exempel gårds- och släktforsking.

                                                                                                   

Rödöns hembygdsförening har ingen egen hembygdsgård men har genomfört flera vårdprojekt som restaurering av en smedja, två källor m.m. Uppskyltning av historiskt intressanta platser samt S:t Olavsledens del genom socknen. Därtill restaurering av kyrkstallarna och det gamla prästgårdsdasset vid Rödöns kyrka. Där anordnar föreningen varje år Allahelgonamarknad med lokalt producerade produkter och hantverk. Både genom enskilda initiativ och studiecirklar har flera bok- och dokumentationsprojekt kunnat förverkligas. Med föreningen som arrangör har det också satts upp två bygdespel, det ena i samarbete med elever i Rödöns skola. 

I dag är föreningens ambition att dokumentera socknen både i dåtid och nutid men också att anordna ett brett utbud av aktiviteter och sammankomster som i sig är intressanta och lärorika men också inbjuder till  möten mellan människor.  

Verksamheten  

Kort om några viktiga förutsättningar för verksamheten                                                                         

Rödöns hembygdsförening är en ideell förening där den enskildes ideella arbetsinsatser oftast är en förutsättning för att verksamheten ska kunna genomföras. Det gäller i alla delar, både för dem som svarar för serveringen eller ordnar parkeringen vid en publik sammankomst, eller för dem som medverkar i restaurering eller underhåll av en byggnad. Eller för dem som deltar i styrelsearbetet, eller för dem som genomför en dokumentation, skriver en bok eller medverkar i ett bygdespel. Allas arbetsinsatser är viktiga!