Aktuellt

Under 2017 finns följande arbetsgrupper i verksamhet:

En viktig verksamhet är då gruppen som handhar vår hemsida, kallad Hemsidan.

Ågruppen sköter isälvsdalen och ser över naturstigen längs med Silletorpsån från Rödebyholm i norr till Kassabrovägen i söder.

Det finns en särskild grupp som driver på om Rödebys eventuellt blivande våtmarker, Våtmarksgruppen. Denna grupp ligger vilande för närvarande pga oenighet mellan kommunen och Länsstyrelsen i fråga om Kassabroprojektet. Vi avvaktar tills vidare.

Vi har även en grupp, Arkivering och bilder, som arbetar med att registrera och sortera den dokumentation som föreningen fått tillgång till. Vill du vara med i den gruppen är du välkommen att ringa Margaretha Johansson, 0455-48 436. Planerat är att vi ska ge ut ett nytt bildhäfte. Arbetet pågår.

Rödebys framtida utveckling handhas av Framtidsgruppen och ligger hembygdsföreningen varmt om hjärtat. Kommunen kommer förhoppningsvis att stödja vårt lokala utvecklingsprogram och infoga det i sitt eget. Vi avvaktar tills vidare.

Historisk forskning om gamla Rödeby med bl a byns torp och gamla gårdar samt underlag till utgiven litteratur och fältarbete. Detta sköts av Torpgruppen.

Vårt årliga arrangemang, Rödebydagen, planeras som vanligt av en särskild grupp, Rödebydagsgruppen. I år går den av stapeln den 2 juni.

Vi har beslutat att göra en film omfattande Rödeby gamla socken och har bildat en grupp för detta, kallad Filmgruppen. Detta arbete pågår sedan 2015 och sker i samarbete med Rödeby Norra Hembygdsförening, Stubbelycke Hembygdsförening och Ledja Byalag.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt med att ta fram idéer. Vill du vara med i någon/några av grupperna är du välkommen att ringa, Anita Kaijser, 0455-40 917.

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter