Kungaeken vid Stjärnvik

Kungaeken vid Stjärnvik ligger vid vadet över ån mellan Gron och Åmlången. Här låg Börsjö Järnbruk som utnyttjade tre forsar i ån för att driva bälgar, hammare, såg och kvarn.

Den 17-årige kungen Gustav IV Adolf besökte tillsammans med sin farbror och förmyndare Hertig Carl Finspångs Slott 1795 och fick då motta befolkningens hyllning vid Stjärnvik. En järntavla sattes upp på eken för att åminna om denna händelse.


Förening:

Risinge Hembygdsförening

Skapad av: Risinge Hembygdsförening (2017-02-14 10:09:02) Kontakta föreningen
Ändrad av: Risinge Hembygdsförening (2017-02-14 12:18:44) Kontakta föreningen