Aktuellt från Risinge Hembygdsförening

 Angående årsskriften ”I Risingebygd årgång 43”

Vid förra årsmötet beslutades  att flytta utgivningen av årsskriften till nästkommande årsmöte. Detta bl.a. för att spara på de allt högre portokostnaderna. Årsskriften ”I Risingebygd” delades  därför ut i samband med årsmötet den  3 mars 2018.

Årsskriften kommer härefter att postas till dem som inte hade möjlighet att närvara vid mötet.

Kommande programpunkt

18 april kl. 09.00 och 21 april kl. 09.00
Iordningställande av hembygdsgården inför sommaren.
Korvgrillning
Alla deltar  efter förmåga.

Styrelsen hoppas på ett stort deltagande

VÄLKOMNA

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter