Om oss

Image

Rångedala Hembygdsförening bildades 1986. För närvarande är vi cirka 200 medlemmar. Hembygdsföreningen äger och förvaltar Hembygdsgården i Algutstorp, Rångedala.

På Hembygdsgården har vi vår huvudsakliga verksamhet.

Hembygdsgården består av en äldre Mangårdsbyggnad från 1860-talet, samt en en s.k ”Skonkalagård” från slutet av 1700-talet. Lagården flyttades till nuvarande plats år 1989 från Nordgården i Finnekumla by.
I byggnaderna finns diverse bruksföremål från äldre tider. Vidare finns på gården en spånhyvel för tillverkning av takspån, en stubbrytare med mera. Vid evenemang visas hantverk och maskiner i drift.

Föreningen är öppen för alla intresserade, oavsett religiös eller etniskt ursprung!

Föreningens ändamål är att slå vakt om bygdens kulturarv och därvid bidra till att alla invånare kan få en känsla av tillhörighet till orten. Föreningen vill nå detta syfte bl a genom:

att medverka till vård och bevarande av natur, kultur och fornminnen

att hävda betydelsen av traditioner och landskapsmiljö vid samhällets omdaning

att samarbeta med kommunala organ och inom verksamhetsområdet arbetande föreningar, samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling

att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia